Archivo del Autor: lgtb7cores

O COLECTIVO LGTBI DOUS SOCIALISTAS GALEGOS DEMÁNDALLE Á VALEDORA DO POBO MEDIDAS ANTE Ou REPUNTE DÁS AGRESIÓNS HOMÓFOBAS

IMG_5189

Fito Ferreiro e Marcos Ramos, de 7 Cores, piden «que se cumpra a lei vixente, máis recursos en educación e un protocolo de actuación para as forzas de seguridade»

O colectivo LGTBI dos socialistas galegos, 7 Cores, demandoulle hoxe en Santiago á Valedora do Pobo, Milagros Otero, medidas para frear o repunte das agresións homófobas en Galicia.

Fito Ferreiro e Marcos Ramos, de 7 Cores, mantiveron unha reunión coa Valedora do Pobo á que tamén asistiron representantes do colectivo Ultreia. “Trasladámoslle a nosa preocupación, non só polo acontecido a semana pasada en Santiago, senón por outros casos de discriminación e agresións rexistrados en Galicia”, afirma Ramos.

En concreto, o colectivo socialista demanda “que se cumpra” a Lei a favor da visibilización e contra a discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI), aprobada polo Parlamento de Galicia en abril de 2014ª iniciativa do PSdeG. “Non se cumpre, e non só polos recortes do Partido Popular en materia de igualdade”, engade Ramos.

Os socialistas piden tamén “un maior esforzo en materia de educación nos colexios e nas universidades”, así como “un protocolo de actuación para as forzas de seguridade ante unha agresión homófoba, non están ben tipificadas e en ocasións as vítimas teñen problemas nas denuncias”.

As demandas do colectivo socialista foron ben acollidas pola Valedora do Pobo, que se comprometeu a levar a súa voz ao Parlamento e a visibilizar este problema para buscarlle solucións co conxunto das forzas políticas representadas na Cámara.

 

O Grupo LGTBI do PSdeG 7 CORES condena a agresión homófoba de Santiago de Compostela.

 

«É necesario actuar de inmediato e non perder nin un segundo nestes temas e esperamos que o señor Feijóo estea á altura das graves circunstancias».

000000454499

No día de onte, en Santiago de Compostela, unha parella foi atacada por un grupo de persoas polo simple feito de ser homosexuais. Non podemos permitir que no século XXI por unha cuestión de orientación sexual discriminese, ataque e persiga a homes e mulleres. É intolerable que alguén tente coartar a liberdade tanto sexual como de expresión dos cidadáns que libremente deciden a quen amar.
Queremos pedir o Presidente da Xunta de Galicia, o señor Núñez Feijóo, que poña en marcha a lei pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuales de Galicia que leva aprobada case dous anos e a día de hoxe está gardada nun escuro armario.
Nos últimos anos as agresións homófobas aumentaron en Galicia a pesar da aprobación da xa mencionada lei, os colectivos LGTBI seguimos loitando por unha igualdade real e aínda queda moito camiño por percorrer e moitos logros que conseguir para que algún día ninguén sexa agredido nin insultado por este motivo.
A LEI 2/2014 pon de manifesto a importancia da educación para poder facer fronte á violencia homófoba. Os homes e mulleres socialistas pensamos que a educación é o vehículo co que chegaremos a un mundo máis xusto e igualitario que permita ás novas xeracións crecer e ser educados na tolerancia e na diversidade.
Tamén queremos pedirlle á Policía que investigue e localice aos culpables desta barbarie, para que non queden impunes e libres podendo volver facelo e sementando o medo e a incerteza en Santiago; os que fixeron isto deben ser condenados. As agresións homófobas deben saír moi caras a quen as comete.
Por todo iso desde a Executiva Provincial do PSdeG-PSOE e desde o grupo LGTB-PSOE queremos mostrar a nosa enérxica condena e repulsa ante este e todos os tipos de actos violentos e homófobos, esperando que tanto a xustiza como a Xunta de Galicia mediante a aplicación da lei consigan que este tipo de actos non sucedan nunca máis no noso país.
Xa por último desde esta secretaría solicitamos unha reunión coa Valedora do Pobo e co fiscal de Igualdade para poder analizar e falar sobre os últimos casos de homofobia que se dan por todo o territorio galego .
É necesario actuar de inmediato e non perder nin un segundo nestes temas e esperamos que o señor Feijóo estea á altura das graves circunstancias.

Marcos Ramos Rodríguez
Secretario Provincial LGTBI do PSdeG

O grupo federal LGTB do PSOE denuncia o acoso lesbofóbico sufrido por unha garda civil de Fene.

DFDFBA7B-9A3A-4A62-85BF-5FDEAFC0200DExpresamos a nosa profunda repulsa e solidarizámonos coa vítima e a súa familia.

Denunciamos que despois das denuncias da axente non se activase ningún protocolo de resposta ao acoso ás vítimas.

O Grupo LGTB quere denunciar e expresar a súa profunda dor e repulsa ante o acoso lesbofóbico que sufriu durante os últimos meses a axente da Garda Civil Vanesa F.F. e que terminou co intento de acabar coa súa vida na noite do pasado día 7.

Vanesa denunciou nas Redes Sociais, ante o sarxento do seu destino e os compañeiros, a situación que sufría e que se agravou no momento que contraeu matrimonio. Ninguén na cadea de mando fixo nada, e a partir destas denuncias o único que recibiu foi que os acosos redobráronse.A poboación LGTBI sofre o 40% dos delitos de odio no noso país e Galicia conta 43 delitos de odio denunciado por LGTBfobia, sendo a terceira comunidade que máis delito de odio denúncianse. Hai moitos delitos de odio que non chegan a denunciarse por temor ou porque supón saír do armario.59261_santa-fe
Os Corpos de Seguridade do Estado son os encargados de velar pola prevención e atención ás vítimas dos Delitos de Odio, ¿pero que ocorre cando estes delitos ocorren nestes corpos?
A Garda Civil conta cun Código penal Militar no que ata 2014 non se incluíron os «novos delitos» como acoso sexual, atentados coa liberdade sexual. Aínda así nun réxime militar é moi difícil denunciar este tipo de delitos debido á relación de poder xerárquico existentes.
Queremos denunciar as filtracións que existen desde os mandos da Garda Civil con datos médicos da axente, que non poden ser públicos, segundo a lei de protección de datos e que poderían constituír un delito. Con estas filtracións pretender poñer en dúbida a saúde mental da axente.Debemos lembrar que a Garda Civil ten uns protocolos rápidos e estritos para que calquera axente que sufra algún problema, quíteselle a arma, e pase a facer labores administrativas. Adoita poñerse en práctica cando a un membro do Corpo morre un familiar, por exemplo. Se había constancia de que a súa saúde mental podería ser un problema, os seus superiores ¿por que non aplicaron devandito protocolo?
V.F.F. estaba de baixa porque sufriu un contratempo nunha acción contra o tráfico de drogas, pois pertence ao corpo de Intervención da Garda Civil. É prexudicada do terrorismo, xa que ela estaba destinada no cuartel de Legutiano cando ETA atentou contra a devandita Casa cuartel. V.F.F. ten dúas medallas ao mérito da Garda Civil e varias Felicitacións Persoais por escrito polo seu traballo nos Corpos de Seguridade. Polo que estamos ante unha persoa cunha profesionalidade e valía recoñecida polos seus compañeiros e compañeiras e polo propio Corpo Armado.Hai constancia de que o superior que presuntamente realizaba o acoso, no seu último destino en Oleiros foi denunciado por cinco compañeiros por acoso. Polo que esiximos unha investigación para esclarecer o caso cun xuíz neutral para chegar ao fondo da verdade.
Esiximos unha investigación profunda do caso e que sobre o ou as e os acosadores caia a lei e tamén contra os que ocultaron o pesadelo que vivo Vanesa antes de chegar a esta situación. Esperamos que esta investigación fágaa un xuíz neutral que poida chegar ao fondo da verdade.En Galicia as forzas progresistas aprobamos a «Lei contra a discriminación das persoas LGTBI», unha lei que o señor Feijóo meteu nun caixón. Esa lei establecía cursos e protocolos para as forzas de seguridade, información para as persoas que sufran LGTBIFobia e outras medidas de educación e normalización da realidade LGTBI. Co que parte da culpa tena o goberno galego ao non poñer en marcha dita lei.

Por iso no PSOE levamos no noso programa para as eleccións do 20-D as seguintes propostas, «Lei de Igualdade de trato», «lei de delitos de Odio», «Lei de Igualdade LGTBI», «Lei Integral Transexual», «Recuperar a educación sexual e na diversidade» de forma transversal na educación obrigatoria. E moita medidas máis que van no noso programa de Diversidade LGTBI. Un programa traballado cos principais Colectivos LGTBI do noso país e coordinado polo Grupo Federal LGTB do PSOE.
O grupo LGTB do PSOE únese ao acto que convoca o Colectivo LGTBI A.L.A.S. Coruña. Unha concentración de repulsa ante o suceso e de apoio á familia de Vanesa. Será diante da casa cuartel de Pontedeume o vindeiro sábado 12 de decembro ás 17 horas.

Programa Electoral PSOE en materia LGTBI e igualdade na diversidade.

Imagen Propuestas LGTBIComo sabedes, este ano cumpríronse 10 anos da aprobación do «Matrimonio Igualitario». Agora tócanos lexislar para chegar á Igualdade Real, por iso levamos no programa electoral, a Lei de Igualdade de trato e non discriminación, Lei de delitos de Odio, Lei de Igualdade LGTBI, Lei Integral Trans, Plan de convivencia Escolar e recuperación de educación sexual e da diversidade nos centros educativos, A Reprodución asistida con independencia de orientación sexual ou estado civil, Plan de maiores LGTBI, medidas de asilo por motivo de orientación sexual e identidade de xero, na cooperación ao desenvolvemento garantísense os dereitos das persoas LGTBI, recuperaremos o Plan Nacional do VIH-SIDA e a Secretaria de Estado do VIH-SIDA.

tw_3medidas_sida

Estas son algunhas das medidas que levamos en relación aos dereitos civís das persoas LGTBI, achegámosvos os documentos coas medidas e podedes consultar na nosa web, doonde atopardes todo o programa en materia LGTBI. As propostas ao ser transversais, algunhas se atopan en educación, sanidade, emigración, cooperación…

Haz clic para acceder a 000000653599.pdf

O noso compromiso é sempre coa igualdade.

 

tw_2medidas_sidatw_1medidas_sida

comparativaFELGTB

O grupo parlamentario do PSdeG pregunta ao Sr Feijoo por que a lei para a non discriminación LGTBI segue nun caixón dun armario.

Os Socialistas Galegos piden, a través dun proposición non de Lei, ao Goberno Galego que poña en marcha a lei para a non discriminación das persoas LGTBI, que foi aprobada o 14 de Abril do 2014 e que leva un ano escondida nalgún armario.

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Carmen Gallego Calvar, Carmen
Acuña do Campo, Manuel Vázquez Fernández, María Quintas
Alvarez, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Concepción Burgo López e
Francisco Caamaño Domínguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos

A Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación
de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia,
publicada no DOG 79 do 25 de abril de 2014, establece que a Xunta de
Galicia distará as disposicións necesarias para o desenvolvemento da
mesma.
Esta lei,que para as persoas LGTBI, supón un importante paso cara á súa
visibilización e normalización, contén importantes ferramentas de impulso
das administracións públicas, medios de comunicación e sociedade en xeral
que deben ser postas en marcha para non xerar frustración. De aí a
necesidade de que o Goberno de Galicia se comprometa a fondo co seu
desenvolvemento e co diálogo e a participación coas persoas e
organizacións LGTBI de Galicia para aplicar dita lei.
A pesares do compromiso político que supón a aprobación desta lei
impulsada polos socialistas e que non contou con ningún voto en contra no
Parlamento de Galicia, o certo é que a cotío nos atopamos con graves
problemas de discriminación polo feito de ser LGTBI para moitas persoas,
na súa relación coas administracións públicas, no ámbito educativo, na rúa,
nos xulgados ou nos medios de comunicación.
Chegan a nós denuncias diversas sobre discriminación nos procesos de
adopción e acollemento, non recoñecemento dos dereitos sanitarios, acoso
escolar e tamén vemos con preocupación o desinterese da propia
administración, no cumprimento do xa lexislado, sobre todo cando se
realizan campañas de divulgación e publicidade institucional absolutamente
estereotipadas nas chamadas «familias tradicionais».
Tamén nos preocupa a falla de desenvolvemento desta lei na formación,
información e posta en marcha de protocolos e pautas de comportamentos
na comunidade educativa e no eido sanitario, dirixidas a evitar o sufrimento
e discriminación de nenos e nenas por razón da súa identidade de xénero
mediante un tratamento terapéutico axeitado.

Por este motivo, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Iniciar un proceso de diálogo coas organizacións LGTBI galegas,
concellos e outras administracións públicas a fin de realizar o
desenvolvemento regulamentario da Lei 2/2014.

2. Con carácter de urxencia aprobar, de acordo coas organizacións de
LGTBI, familias, comunidade educativa e sanitaria os protocolos de
actuación necesarios para:
 Divulgar as distintas realidades afectivo – sexuais e de xénero e
os distintos modelos familiares, a efectos de garantir o pleno
gozo dos dereitos das persoas LGTBI e o libre desenvolvemento
da súa personalidade no ámbito familiar e entre as ANPAS.
 Garantir a atención terapéutica e sanitaria das prácticas e terapias
relacionadas coa transexualidade e intersexualidade en todo o
ámbito sanitario público.

3. Garantir a formación continua e obrigatoria de todo o persoal
sanitario en materia de diversidade afectivo sexual, tanto no ámbito
público como privado ou concertado.

4. Promover campañas e cursos de formación sobre os aspectos e
necesidades específicas das persoas LGTBI no ámbito sanitario.

5. Incluír a realidade LGTBI nos contidos transversais da formación de
todo o alumnado de Galicia.

6. Establecer actividades de formación para o persoal docente e
incorporar a realidade LGTBI aos plans de estudio.

Pazo do Parlamento, 19 de marzo de 2015
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
Carmen Acuña do Campo
Manuel Vázquez Fernández
María Quintas Alvarez
Ricardo Vicente Docasar Docasar
Concepción Burgo López
Francisco Caamaño Domínguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: José Luis Méndez Romeu
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

O PSOE advirte en Bruxelas da necesidade dunha lexislación unificada que garanta os dereitos ao colectivo LGTB

Fito Ferreiro-Bruselas

O responsable do Grupo Federal LGTB do PSOE, Fito Ferreiro, advertiu que a Unión Europea non ten unha lexislación unificada respecto ao colectivo LGTB, onde países como España teñen unha lexislación moi avanzada, pero moitos países non. Polo que neste mundo global que vivimos, si unha parella do mesmo sexo que esta casada en España tense que ir vivir a Polonia, por exemplo, deixaría de estar casada, perdendo todos os seus dereitos como cidadáns da Unión Europea.

No transcurso dunha sesión de traballo dos grupos federales do PSOE no Parlamento de Bruxelas, Fito Ferreiro sinalou que aínda que cada país ten que cambiar a súa lexislación e hai países homófobos, a UE debe esixirlles aos diferentes países o recoñecemento destes dereitos das persoas. Mentres tanto, propuxo que se elabore unha directiva transitoria para que as persoas con eses dereitos non perdan ao ir vivir a outro país onde non os teñen aínda recoñecidos.

Tamén se suscitou que aos países que se queiran integrar na Unión Europea, non só debería cumprir uns parámetros económicos, senón tamén sociais, referentes ás liberdades individuais, igualade das mulleres, das persoas LGTB, outras minorías discriminadas así como a directivas de igualdade de trato.

Finalmente acordouse manter un contacto directo da delegación Española cos grupos Federales do PSOE, a través dos seus coordinadores tanto para informar das cuestións suscitadas como para que os grupos poidan presentar calquera iniciativa ou proposta para ser estudada. O PSOE en Bruxelas poderá dar traslado destas ás diferentes comisións e ao parlamento europeo

Os grupos asistentes á reunión no Parlamento de Bruxelas foron LGTB, Afrosocialistas, Maiores, Latinos, Rumanos, Árabes, xitanos e de saúde sexual. Acompañados de Miguel Anxo Fernández coordinador da Secretaria de Movementos Sociais da Executiva Federal do PSOE e Fito Ferreiro Seoane coordinador do Grupo Federal LGTB do PSOE

A reunión de traballo dos grupo federales do PSOE no parlamento Europeo en Bruxelas foi con Izaskun Bernal, asesora da delegación Socialista Española, e con David Chivo, membro da secretaria da comisión LIBE, a comisión que leva as liberdades civís. Tamén se mantivo un encontro de traballo co deputado socialista Juan Fernando López Aguilar, membro da comisión LIBE.

E ademais outros encontros cos nosos deputados, Javier López, Eider Gardiazabal Rubial, Álvaro García Navarro e Sergio Gutiérrez Prieto, secretario xeral da Delegación Socialista Española no Parlamento Europeo. Nestes encontros analizouse a futura directiva europea de igualdade, na que o Grupo Socialista Española no Parlamento Europeo puxo moito empeño para que salga nesta legislatura, aínda que non será fácil xa que a maioría conservadora non a considera prioritaria e a esta ralentizando, e pola que os Grupos Federales apostan para avanzar na igualdade plena dos cidadán da Unión Europea.

Falar tamén da directiva europea anti discriminación, que esta xa un pouco obsoleta ao datar a actual de 2003 e a situación cambiou desde entón, xa que non cubría todas as minorías discriminadas que hoxe si viven en Europa. Aínda así algúns países non teñen adaptada a súa lexislación a dita directiva, entre eles España. Polo que a petición dos grupos van presentar unha iniciativa para que os países que non a teñen adáptense xa ás normas europeas.

MANIFESTO POLA VISIBILIDADE RURAL DO GRUPO LGTB DOS SOCIALISTAS GALEGOS “7 CORES”

href=»https://lgtb7cores.files.wordpress.com/2014/10/10177889_872280889451751_2718266140079434412_n.jpg»>10177889_872280889451751_2718266140079434412_n
1382247_872281172785056_7782200359987603106_n

10425143_872281229451717_7657007047573696862_n

Hoxe é o sexto ano no que nos xuntamos compañeiros dos colectivos LGTB, os Socialistas Galegos, familias e amigos para celebrar unha xornada adicada a reflexionar e visibilizar a realidade das persoas lesbianas, gays, transexuáis e bisexuáis no eido rural.

Todos temos amigos, coñecidos ou parentes que comparten a nosa realidade afectivo-sexual nas grandes cidades. En troques, apenas coñecemos xente que viva esta realidade no eido rural, cando dos 2.765.000 galegos que aínda residen na nosa Comunidade, aproximadamente 1.765.000, e dicir, o 64%, reside en pequenas vilas ou aldeas.
Este feito amósanos que, desgraciadamente, unha persoa que naza no eido rural ten que emigrar a grandes cidades co obxectivo de atopar un espacio social que lle permita desenrolar unha identidade sexual aberta, plena e libre, que difícilmente poderían ter nos seus lugares de orixe. Non estamos polo tanto diante dun proceso migratorio máis, senon dun desprazamento forzado.

Cada vez existen máis estudos sobre aspectos sociáis e políticos da sexualidade que abordan esta realidade. Neles analízanse múltiples situacións como a frustración por ter deixado as propias raíces por unha suposta liberdade sexual idealizada que non é acadada sempre, a soidade do desprazado que lle obriga a afrontar a nova vida na cidade sen apoio da familia ou amigos de sempre, a estigmatización nos lugares de orixe ó ter coñecemento da súa nova vida e outras cuestións que motivan que en moitos casos o individuo desexe permanecer no seu entorno de orixe sen chegar desenrolarse plenamente por medo ó rexeitamento.

É por iso polo que en días coma o de hoxe, tentamos amosar esta realidade para trasladar o noso apoio ás persoas LGTB que teñen a vontade de permanecer nas súas pequenas vilas de orixe e desexan vivir plenamente a súa identidade sexual para poder acadar unha felicidade plena.

Dende o colectivo 7 CORES e os Socialilstas Galegos levamos anos traballando na tarefa de defensa dos dereitos das persoas LGTB. Xornadas como a de hoxe, implantación dos servicios de mediación LGTB nos concellos, presenza nos centros educativos con charlas e coloquios, actos divulgativos para os máis pequenos como contacontos, xogos e demáis actos que pretenden visibilizar, normalizar e espallar a nosa realidade para axudar a que ninguén se teña que sentir discriminado por elixir con quen se deita.

Pero é preciso facer máis para chegar a ese 64% da poboación que non vive nas grandes cidades. Solicitamos da administración pública, das institucións e dos gobernos que artellen tamén nas pequenas vilas ferramentas no eido social, cultural, educativo e sanitario que faciliten ás persoas LGTB a vivir plenamente a súa realidade con independencia do lugar onde nazan. Qué ninguén sexa marxinado en ningunha vila ou aldea pola súa identidade sexual. Qué ninguén se vexa na obriga de ter que marchar e abandonar a súa casa, e o seu entorno para poder desenrolarse plenamente como persoa e acadar a felicidade que todos desexamos. Qué todo o mundo lle poida dar amoriñas das silveiras ó seu amor nos caminiños entre o millo, e como consecuencia da súa condición sexual, que ninguén teña que dicir aquilo de:

“Deixo a casa onde nacín,
deixo a a aldea que conozo
por un mundo que non vin!
Deixo amigos por estraños,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero…
¡Quén puidera non deixar!

Moitas gracias.

Manifesto lido polo compañeiro Carlos Vazquez, membro do grupo LGTB 7 Cores

Este sábado 18, vémonos en Narón no VI Xantar pola Visibilidade Rural LGTB.

Cartel Xantar 2014

VI XANTAR RURAL POLA VISIBILIDADE LGTB

VI XANTAR RURAL POLA VISIBILIDADE RURAL LGTB

10697189_10152760028479664_4411391265456042581_o

Debido o mal tempo aplazamos o encontro para o  vindeiro 18 de Outubro na Area Recreativa Molino de Pedroso (Narón), celebraremos a VI edición do Xantar pola Visibilidade LGTB no eido Rural.

Xuntarémonos para reivindicar o dereito das persoas lesbianas, gays, transexuáis ou bisexuáis a vivir a súa realidade afectivo/sexual nas vilas, aldeas e pobos do noso país onde naceron, sen ter qué marchar a grandes cidades para poder vivir plenamente a súa condición.

Cada un@ lleva su comida y su bebida, para compartir una jornada en un entorno natural fantástico, en la parroquia de Pedroso en Narón.
Será una jornada divertida y muy agradable….                                                                                                                                       Teremos unha carpa por si chove.

NO FALTÉIS. VÉMONOS NO PEDROSO!!!!

POR LA IGUALDAD ENTRE TODAS LAS PERSONAS…

13:00 RECEPCIÓN

14:00 LECTURA DO MANIFESTO POLA VISIBILIDADE RURAL LGTB

INTERVIRÁN

ANGELES ALVAREZ Deputada do PSOE e Feminista

FITO FERREIRO SEOANE Coordinador do Grupo Federal LGTB do PSOE

IVÁN PUENTES Secretario de Movementos Sociais da CENG dos Socialistas Galegos

PILAR CANCELA Secretaría de Organización da CENG dos Socialistas Galegos

KATTY GARCÍA Secretaría Xeral dos Socialistas de Narón.


15:30 Actuación de Cuarteto de Cuerda «Música para ocasiones» tocando éxitos do POP.

VI XANTAR POLA VISIBILIDADE RURAL LGTB, SÁBADO 18 DE OCTUBRE EN NARÓN

10697189_10152760028479664_4411391265456042581_o