Archivos Mensuales: enero 2014

O PSOE PRESENTA UNHA PNL SOBRE A SITUACIÓN DAS PERSOAS LGTB EN AFRICA

Á MESA DO CONGRESO DOS DEPUTADOS

 

En nome do Grupo Parlamentario Socialista diríxome a esa Mesa para, ao amparo do establecido no artigo 193 e seguintes do vigente reglamento  Congreso dos Deputados, presentar a seguinte Proposición non de Lei sobre a situación dos dereitos de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais en África, para o seu debate en Pleno.

No Palacio do Congreso dos Deputados, a 22 de xaneiro de 2014

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Os últimos informes de ILGA e de Amnistía Internacional sinalan que 76 países no mundo criminalizan as relacións sexuais consentidas entre persoas adultas do mesmo sexo, e en 7 deles estas relacións son castigadas coa pena de morte. O continente
onde máis se mantén esta criminalización é África, onde 37 países penalizan aínda a conduta homosexual e as relacións entre persoas do mesmo sexo, 31 deles en África subsahariana.

O presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, asinou o pasado 13 de xaneiro unha lei que criminaliza as relacións homosexuais, prohibindo as relacións entre persoas do mesmo sexo, perseguindo a pertenencia a organizacións de defensa dos Dereitos
Humanos de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais, impoñendo penas de ata 14 anos de prisión. A anterior normativa deste país xa penalizaba co cárcere as relacións entre persoas do mesmo sexo, pero a nova lei amplía o abanico de supostos
nos que perseguir a homosexualidad e a quen apoien ou axuden a persoas lesbianas, gays, transexuais e bisexuais. Deste xeito, ponse ademais en grave perigo os programas de prevención do VIH neste colectivo nun país azoutado por esta pandemia. En definitiva, esta lexislación supón, na práctica, unha caza ás minorías sexuais no país máis poboado de África, promovida polas
autoridades estatais.

Organizacións de dereitos humanos, como Amnistía Internacional e Human Rights Watch denunciaron que nos primeiros días de entrada en vigor desta lei elaborouse por parte da policía unha lista con 168 persoas sospeitosas de ser gays, mediante tortura, e detívose xa a decenas de persoas por esta causa. Tanto a Alta Comisionada da Nacións Unidas para os DD.HH como o propio secretario xeral da ONU sinalaron que esta lei introduce unha ampla gama de delitos, que supoñen unha violación dos dereitos humanos fundamentais. ONUSIDA e o Fondo Mundial sinalaron que a lei tamén corre o risco de obstruir a posta en práctica
de respostas eficaces contra o VIH / Sida. A Alta Comisionada, Navi Pillay, sinalou que «poucas veces vin unha lexislación que en tan poucos párrafos viole directamente tantos dereitos humanos fundamentais e universais». Varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña ou Canadá, que cancelou unha visita oficial do presidente de Nigeria a este país, xa condenaron ao máis alto nivel, e de forma contundente, esta lei.

Como en Nigeria, o Parlamento de Uganda aprobou o pasado 20 de decembro unha nova lei anti-homosexualidad, de conformidad coa cal calquera persoa sospeitosa de ‘promover’ ou ter relacións homosexuais en Uganda poderá ser castigada ata con cadea perpetua (no proxecto inicial era castigada coa pena de morte). A homosexualidad xa é un ‘crime’ en Uganda, que castiga con ata
sete anos de cárcere as relacións con persoas do mesmo sexo. Esta nova lei, que entrará en vigor en canto sexa asinada polo presidente de Uganda, amplía a discriminación, castiga as relacións con persoas do mesmo sexo con cadea perpetua, penaliza a «promoción» de actividades consideradas LGBT, persegue aos defensores dos dereitos humanos das persoas LGTB, así como o traballo de prevención e detección do VIH, e obriga a calquera a denunciar aos seus propios veciños/as por esas actividades. Ante a presión internacional o Presidente Ugandés rexeitou asinar a lei do Parlamento o pasado 17 de xaneiro, e foi devolta a leste; agora
o Parlamento pode volver enviar a lei ao presidente con enmendas ou sen elas e a lei quedaría promulgada e entraría en vigor.
En mayo de 2013, os xornalistas Jon Sistiaga e Hernán Zin, tras visitar este país para realizar o documental «A caza ao homosexual», impulsaron unha acción de recolleita de firmas co fin de pedir ao Goberno Español que interveña ante a Unión Europea e as autoridades ugandesas para paralizar esta lexislación denominada «lei MataGays», a cuxa petición sumar xa máis de 235.000 cidadáns e cidadás no noso país.

Xunto a Uganda e Nigeria, Camerún é o país de África que ata agora acumulaba máis casos de persecución e violencia de Estado contra os homosexuais, segundo sinalou Human Rights Watch nun informe de marzo de 2013. O pasado mes de xullo foi brutalmente asasinado en Yaoundé Eric Lembembe de 33 anos, Director Executivo de CAMFAIDS, unha organización de dereitos humanos que traballan para protexer os dereitos das minorías sexuais en Camerún. Ao asasinato de Lembembe han seguido outros moitos tipos de violencia contra a poboación LGTB, incluíndo o incendio da oficina da organización defensora dos dereitos humanos. A oficina
de Michel Togue, un avogado de dereitos humanos, foi asaltada, roubándolle documentación sobre os casos que defendía. Tanto Togue como a avogada Alice Nkom recibiron repetidas ameazas de morte polo seu defensa das persoas LGBT nos tribunais cameruneses. O último episodio desta longa violación dos dereitos humanos neste país africano é a morte, o pasado 13 de xaneiro, por mor dunha hernia non tratada, de Roger Mbede, símbolo da loita polo dereito dos homosexuais en Camerún, logo de ser condenado a 5 anos de prisión por recoñecer que estaba namorado doutro home nunha mensaxe de móbil. Mbede desenvolveu a hernia no cárcere e faleceu por mor da mesma tras negárselle tratamento médico.

Ante estas violacións de Dereitos Humanos das persoas LGTB en África, o Goberno español non pode permanecer impasible, e así o demandan centos de miles de españois que esixen unha intervención clara, decidida e eficaz das nosas institucións fronte á cada vez maior persecución e penalización legislativa nestes países africanos, que violan os dereitos humanos perseguindo tanto as relacións
consentidas entre adultos do mesmo sexo como ás organizacións de defensa dos dereitos humanos das persoas LGTB e aos propios defensores dos dereitos humanos.

Ademais, a iso debemos engadir que, moi preocupadas por estas terribles situacións, as organizacións de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais españolas, encabezadas pola Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuais e Bisexuais (FELGTB), declararon 2014 como o «Ano polo Recoñecemento dos Dereitos Humanos das persoas LGTB» no mundo. Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Socialista, presenta a seguinte:

PROPOSICIÓN NON DE LEI

«O Congreso dos Deputados:

1. Manifesta a súa rotunda condena ás leis que criminalizan ás homosexuais e persegue aos defensores dos dereitos humanos das
persoas LGTB, como as recientemente aprobadas en Nigeria, Uganda e Camerún, á vez que reclama aos Gobernos destes
países respecten os Acordos Internacionais sobre Dereitos Humanos que ratificaron.

2. Así mesmo, mostra o seu profundo pesar polas mortes en Camerún dos activistas dos dereitos humanos Eric Lembembe e Roger Mbede, e o seu total rexeitamento á persecución e hostigamiento da que son obxecto as organizacións e os defensores dos dereitos humanos das persoas LGTB neste país. En consecuencia, solicita ás súas autoridades a apertura de investigacións para atopar aos asasinos do Sr. Lembembe e para dilucidar as causas do falecemento e as denuncias sobre a negación de acceso a tratamento que provocaron a morte do Sr. Mbede e que impulse as investigacións policiais necesarias para atopar aos responsables dos ataques sufridos polos defensores dos dereitos de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais cameruneses.

3. Insta ao Goberno de España a realizar as xestións diplomáticas oportunas para pedir da Comisión Europea e dos nosos socios
europeos unha condena enérxica das lexislacións contra as persoas homosexuais e os defensores dos dereitos humanos das
persoas LGTB en Nigeria, Uganda e Camerún, así como daqueloutras que se poidan aprobar en calquera outra parte do mundo.

4. Insta ao Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación a trasladar a condena e repulsa do Goberno de España en relación con esta lexislación e o traslado dos acordos desta Cámara sobre esta materia aos gobernos de Nigeria, Uganda e Camerún, a través das nosas representacións diplomáticas nestes países e das delegacións diplomáticas destes países en España.

5. Insta ao Goberno de España a establecer un protocolo que garanta unha especial atención nas nosas delegacións diplomáticas aos procedementos e solicitudes de asilo e refuxio das persoas procedentes destes países perseguidas pola súa orientación sexual e identidade de xénero e/ou polo seu defensa dos dereitos humanos de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais.

6. O seu apoio ao «Ano polo Recoñecemento dos Dereitos Humanos das persoas LGTB», instando ao Goberno a que colabore cos traballos e actividades que se desenvolvan por parte das organizacións de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais promotoras do mesmo.»

O PSOE PIDE O GOBERNO UNHA CONDENA ENÉRXICA DAS RECENTES LEXISLACIÓNS HOMÓFOBAS EN PAISES AFRICANOS

Puri Causapié subliña a «frontal oposición» dos socialistas á persecución da poboación LGTB e dos defensores dos dereitos humanos en Nigeria, Uganda e Camerún e espera «contar co apoio de todos os grupos parlamentarios» á PNL que rexistrou o Grupo Parlamentario Socialista neste sentido.

Image

 

Madrid, 24 de xaneiro de 2014.- A Secretaria de Igualdade, Purificación Causapié, subliñou hoxe a «frontal oposición» do PSOE á persecución da poboación LGTB e dos defensores dos dereitos humanos en Nigeria, Uganda e Camerún e espera «contar co apoio de todos os grupos parlamentarios» á Proposición non de Lei que rexistrou o Grupo Parlamentario Socialista no Congreso instando ao Goberno e á Unión Europea a condenar as lexislacións homófobas nestes países africanos.

Causapié sinalou que ?o Goberno Español debe sumarse á condena internacional á lei nigeriana que condena con 14 de anos de prisión a homosexualidad e ás organizacións e defensores dos dereitos humanos de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais, así como a lexislación Ugandesa que tamén penaliza coa cadea perpetua estas relacións e obriga os seus cidadáns a denunciar calquera actividade de apoio aos dereitos humanos da poboación LGTB, instando ao presidente do país a que evite a súa entrada en vigor.

Así mesmo, o PSOE insta a unha condena similar en Camerún e sinala o seu profundo pesar polas mortes dos activistas dos dereitos humanos Eric Lembembe e Roger Mbede, solicitando ás autoridades de Camerún a apertura de investigacións para aclarar as súas mortes.

Causapié sinalou que, ademais, «os socialistas instan ao Goberno a que estableza un protocolo que garanta unha especial atención ás solicitudes de asilo e refuxio das persoas procedentes destes países perseguidas pola súa orientación sexual e identidade de xénero e pola defensa dos dereitos humanos de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais».

A dirixente socialista recordou que, dada a situación de persecución da poboación LGTB en moitas partes do mundo, as organizacións LGTB españolas dedicaron este 2014 ao Recoñecemento dos Dereitos Humanos das persoas LGTB no mundo?, e pediu ao Executivo que «colabore cos traballos e actividades que se desenvolvan por parte destas organizacións».

OS SOCIALISTAS ACOMPAÑARÁN A CHARLOTTE GOIAR NA SÚA COMPARECENCIA NOS XULGADOS PARA DENUNCIAR A TRANSFOBIA DA XUNTA

Carmen Gallego, portavoz de políticas sociais do Grupo Socialista, Fito Ferreiro, coordinador de Sete Cores e o Secretario de XSG, Aitor Bouza, apoiarán á transexual, que volve a comparecer nos xulgados de Vigo o luns, ás 10 da mañá

Image

 

O luns, día 27, ás 10 da mañá, Charlotte Goiar, volverá ó ao xulgado do Social numero 1 de Vigo na súa loita para que a Xunta de Galicia cumpra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza e, por fin, poida vivir a súa vida como muller.  Estará acompañada polo grupo LGTB 7 CORES, representado polo seu Coordinador, Fito Ferreiro e o coordinador local, José Ángel Santoro, polas Xuventudes Socialistas de Galicia,  polas que asistirá o seu secretario xeral, Aitor Bouza, e polo PSdeG-PSOE, en cuxo nome acudirá a portavoz de Políticas Sociais do Grupo Socialista, Carmen Gallego.

Os socialistas apoian a petición de Charlotte Goiar á Xunta de Galicia e ao Sergas de que desbloquee xa a situación desta transexual para que, dunha forma urxente, sexa operada e se resolva o seu problema.

O único que pide Charllote, explica Fito Ferreiro, é que, “logo de 41 anos vivindo  unha vida que non lle corresponde e logo de 5 anos de loita polos seus dereitos a Xunta do Señor Feijoo cumpra coa lexislación vixente e coa sentenzas xudiciais, e se solucione seu problema vital”. A lei do 2007 de transexualidade aprobada no congreso dos deputados di que “a sanidade pública farase cargo do tratamento e as operacións necesarias para que as persoas transexuais poidan vivir co seu sexo real».

O grupo LGTB dos Socialista de Galicia, XSG e os Socialistas de Galicia “creemos que o motivo da actitude da Xunta do Señor Feijoo reside en que non cre nos dereitos das persoas LGTB”, afirmou o coordinador do grupo LGTB Sete Cores.

DISCRIMINADA POLA XUNTA. ATA CANDO?

Image

 

 

Charlotte Goiar loita diariamente contra o seu corpo. Foi diagnosticada á idade de 7 anos coa síndrome de Harry Benjamin, é dicir, posúe condición de muller nacida con aparencia masculina. Por que digo que é unha patoloxía e non un trastorno de identidade? Porque esta enfermidade se produce durante o período de xestación co resultado dun sexo cerebral feminino, pero con anatomía externa masculina. Ela non dubida en ningún momento da súa condición de muller, é consciente de que é muller dende sempre. O seu único problema é físico.

 

Agora mesmo, as persoas que sofren esta enfermidade son tratadas dende idades moi temperás cunha Terapia de Substitución Hormonal e posteriormente cirurxía correctiva xenital, co fin de corrixir o problema físico e axustar favorablemente o metabolismo que lles permite levar unha vida completamente normal. Non obstante, ela non foi tratada ata os 16 anos e ,por dicilo dalgún xeito, aínda non empezou. Isto ocasionoulle secuelas psicolóxicas aliviadas con 24 anos de ansiolíticos debido a que durante máis de catro décadas se enfrontou a un illamento por marxinación de: unha enfermidade rara, unha sociedade que non a comprende, unha familia que a rexeita, falta de oportunidades laborais, unha institución pública que a trata inxustamente e a isto se lle suma que o único bastión que a sustentaba, a súa nai, faleceu apenas hai uns meses.

O pasado luns, ela tiña unha vista nos Xulgados do Civil de Vigo e como moitas persoas de diferentes colectivos, decidín ir a apoiala porque malia xa ter gañada unha sentenza o pasado maio de 2013 ante o Tribunal Supremo de Xustiza de Galicia, estamos en xaneiro de 2014 e o SERGAS, a pesar de numerosos escritos, parece ser que descoñecen quen é. Iso si, os xestores políticos votaron no Parlamento de Galicia unha Proposición Non de Lei presentada por grupos da oposición para executar o seu tratamento que se apoiou por unanimidade debido a que existe unha carta de prestacións da seguridade social de 2008 que inclúe o seu tratamento ante unha enfermidade declarada pola OMS dende os anos 60.

Cando Charlotte estaba sentada na sala, non podía entender como malia que a representante do SERGAS repetía en reiteradas ocasións, chegando ata tres veces, trastorno de identidade, Charlotte seguía sentada coa maior enteireza vendo a incomprensión por ignorancia dunha persoa que representa ao sistema público de sanidade. Ese que lle nega un dereito que é seu e está recollido nunha carta de servizos. Ese que afirma que a van tratar nun Hospital de Málaga que non é de referencia nacional e sen establecelo ou comunicarlle unha data cando leva máis de seis anos de loita contra un sistema que lle nega o que é seu por dereito social. Todo chegou a ser tan surrealista que a avogada do SERGAS falou dunha posible non segura valoración en xullo mediante unha chamada telefónica establecida co devandito centro e non comunicada á paciente. Necesita unha valoración cando ten 41 anos e foi diagnosticada dende os 7 anos? Ou é que o SERGAS volveu perder os informes como cando en 2008 ela iniciou o procedemento? É unha cuestión ideolóxica tendo en conta que o procedemento e a lei é clara? O necesita a culminación dese tratamento que se lle negou durante toda a súa vida?

Sexa como sexa, a vista aprazouse para o 27 de xaneiro deste mesmo mes (o próximo luns), deixando sobre a mesa a posibilidade dunha demanda executiva para obrigar ao SERGAS a que cumpra co seu deber e mentres tanto unha muller é mareada polo sistema. E alí estaremos novamente asociacións, grupos LGTB, organizacións xuvenís e representantes de Igualdade del Concello de Vigo para apoiar a Charlotte.

Ata cando debe soportar unha persoa a discriminación e o maltrato por parte dunha institución? Ata cando?

 

Anabel Rey Gómez

Secretaria de Organización de XSG

7 CORES e XSG únense o TREN DA LIBERDADE

Imagen

O vindeiro sábado día 1 de febreiro está convocada unha gran manifestación en Madrid en defensa do dereito ó aborto e contra o proxecto de Lei que o Goberno de Rajoy pretende
impoñer.
O PSdeG-PSOE, XSG e o Grupo LGTB 7 CORES participan nesta manifestación e apoia a convocatoria do Tren da Liberdade organizando buses para ir á manifestación.

O prezo do traxecto son 5 euros. Os buses sairían a última hora do venres, para chegar á capital pola mañá e estar de volta o sábado pola noite. Os percorridos e horas de saída exactos volos confirmaremos según a xente que se anote ANTES DO MÉRCORES 29.

O PSOE asegura que as declaracións do cardenal Sebastián contribúen a «fomentar a discriminación e a homofobia»

Aborto: Puri Causapié sinala que Sebastián demostra «a vontade de impoñer a súa moral por encima das leis da democracia».

A Secretaria de Igualdade, Purificación Causapié, asegurou que as declaracións do recentemente elixido cardeal, Fernando Sebastián Aguilar, nas que equipara a homosexualidad cunha enfermidade contribúen a «fomentar a discriminación e a homofobia».

«Dicir que a homosexualidad é unha deficiencia, é non recoñecer un principio profundamente democrático como é a liberdade das persoas para exercer a súa sexualidade, que é diversa», sinala Causapié, que recordou que este principio deféndeo «a Constitución e as leis da nosa democracia».

Neste sentido, sinalou que unha organización tan importante como a Igrexa Católica debería respectar estes principios e ha alertado de que manifestacións como as do cardeal Sebastián contribúen «a perpetuar a discriminación e a violencia que atopamos en moitos países contra as persoas LGTB».

Aborto

A dirixente socialista engadiu que as manifestacións efectuadas polo cardeal Sebastián sobre o aborto demostran «un desprezo absoluto cara á liberdade das mulleres» e evidencian «a vontade de impoñer a súa moral por encima das leis da democracia».

Na súa opinión, «son demasiados os representantes da igrexa católica española que ultimamente promueven a homofobia e cuestionan a liberdade das persoas, así como os dereitos sexuais e reproductivos».

O SERGAS segue mostrando a sua «transfobia» ante a transexual Charlotte Goiar

Imagen

Tras anos de loita xudicial, a transexual viguesa, coa síndrome de Harry Benjamin (transexualismo) logrou que tanto o Tribunal Superior de Xustiza como o Supremo ratificasen o fallo que obriga ao Sergas a facerse cargo do seu cambio de sexo sen que ata o momento levouse a cabo.

Onte, o xulgado do Social número 2 tiña que acoller a vista coa que Charlotte pretende que se execute dita sentenza, con todo, quedou aprazada ata o próximo 27 de xaneiro, ao ausentarse o seu psicóloga que está chamada a declarar.

O argumento do Sergas segue sendo o mesmo. A representante legal do Servizo Galego de Saúde ratificou que non derivarán á paciente a un centro privado de Cataluña onde foi atendida, tal e como esta solicita. No seu lugar tramita unha cita para dita operación no hospital Carlos Haxa de Málaga.

Esta decisión foi criticada pola paciente xa que, segundo dixo, no centro andaluz non fan o tipo de cirugía que necesita, que «é moi complexa», e aínda non dispón de data para a intervención.

«Dentro deste tipo de cirugías de cambio de sexos, a que me corresponde non a fan e, ademais, incluso o Sergas recoñeceu que o centro non está incluído nos Centros, Servizos e Unidades de Referencia», criticou Charlotte, que sinalou que esa medida tomada polo Sergas é só para ?escabullirse?. Ademais, afirmou Charlotte, o Servizo Galego de Saúde negouse a derivala ao centro catalán onde foi atendida, algo que confirmou o representante legal. Segundo explicou esta viguesa ela sofre unha patología de intersexualidad, recoñecida como enfermidade rara pola Organización Mundial da Saúde (OMS) . «É unha cousa moi seria, que carrexa problemas psicolóxicos, de feito, vivo prostrada nunha cama e con tratamento psicolóxico» desde fai anos, explicou mentres insistiu en que se lle diagnosticó con 7 anos.
ADVERTISEMENT

A afectada estivo acompañada nos xulgados pola presidenta da Rede de Mulleres contra os malos tratos, por representantes de Xuventudes Socialistas de Galicia, pola concejala de igualdade de Vigo, e outras persoas, que manifestaron o seu apoio para que a Xunta «cumpra dunha vez coa sentenza e proceda d a realizar a operación de reasignación de sexo».

O coordinador do colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuais e Transexuais de Vigo dos socialistas de Galicia, Fito Ferreiro, indicou a Europa Press que a Xunta non está facendo nada, cando ‘no Parlamento galego aprobouse unha proposición non de lei instando ao Sergas a que se lle dese tratamento de urxencia’, o goberno do señór Feijoo » e que esta a «demostrar que pese aos seus xestos é un goberno transfobico, lesfobico e homofobo «.

O GRUPO LGTB 7 CORES CONCENTRARASE EN APOIO Á TRANSEXUAL CHARLOTTE MAÑÁ LUNS 13 NO XULGADO DO SOCIAL DE VIGO

O GRUPO LGTB DO PSdeG-PSOE PIDELLE Á XUNTA DE FEIJOO QUE ACATE A SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTICIA E RESOLVA XA A SITUACIÓN DA TRANSEXUAL CHARLOTTE.

O GRUPO LGTB 7 CORES, XUVENTUDES DE GALICIA  E OS SOCIALISTAS DE GALICIA ACOMPAÑARÁN MAÑÁ A CHARLOTTE Ó XULGADO PARA QUE A XUNTA CUMPRA DUNHA VEZ COA LEI E COA SENTEZA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE  XUSTIZA.

MAÑÁ LUNS 13 ÁS 10:30 CELEBRÁRASE UNHA VISTA NO XULGADO DO SOCIAL NUMERO 1, RÚA LALIN S/N (VIGO) NA QUE CHARLOTTE SOLICITARÁ Ó XUÍZ QUE O SERGAS E A XUNTA DE GALICIA ACATEN A SENTENZA DO TRIBUNAL DE SUPERIOR DE XUSTIZA E PROCEDAN DE FORMA URXENTE Á SUA OPERACIÓN DE RESIGNACIÓN DE SEXO.

O GRUPO LGTB DOS SOCIALISTAS DE GALICIA, XUVENTUDES DE GALICIA  E CHARLOTTE CONCENTRARANSE  NA PORTA DO XULGADO ÁS 10:15.