Archivos Mensuales: diciembre 2013

As ONG de resposta ao VIH dubidan da viabilidad do novo Plan Estratéxico para a prevención e o control do VIH e outras ITS

O Plan foi presentado durante a Comisión Nacional de Coordinación e Seguimiento de Programas de Prevención da Sida, na que participan administracións públicas, sociedades científicas, colexios profesionais e sociedade civil.

Image

 

20 de decembro de 2013.-

No día de onte celebrouse a reunión da Comisión Nacional de Coordinación e Seguimiento de Programas de Prevención da Sida, comisión legitimada para tomar decisións sobre o modelo e as estratexias fronte ao VIH no Estado español. Malia que a súa convocatoria é anual, o Goberno levaba dous anos sen reunir aos axentes e tomando de forma unilateral e sen transparencia as decisións sobre a resposta ante o VIH e a sida.

En devandita reunión, quedaron en evidencia as importantes diferenzas existentes entre as representantes da Dirección Xeral de Saúde Pública (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade) e as ONG de resposta ao VIH sobre o modelo de resposta e participación, así como sobre os recursos necesarios para desenvolver unha estratexia organizada, comprometida, sostida e solidaria co VIH. Desta forma, durante a celebración da Comisión, as ONG denunciaron que, desde a última celebración da mesma no ano 2011, produciuse un drástico deterioro na resposta ao VIH e á sida no Estado español, marcado, entre outros aspectos, pola perda de relevancia e iniciativa do Plan Nacional sobre a Sida, pola enorme redución presupuestaria destinada ás subvencións a ONG, pola desaparición das transferencias finalistas ás Comunidades Autónomas para o desenvolvemento de programas de prevención e control da epidemia, así como pola exclusión das persoas inmigrantes da atención sanitaria a causa do real Decreto 16/2012.

Segundo Xullo Gómez representante da Alianza de Plataformas de Resposta ao VIH do Estado Español, «botamos de menos a claridade sobre como se vai a financiar o plan e que partidas vanse a comprometer para o desenvolvemento deste Plan Estratéxico. O Ministerio necesita da participación doutros axentes, CCAA e ONG fundamentalmente, para levar a cabo a maioría de accións suscitadas. Sen que se garanta que vai haber recursos finalistas, este Plan non será viable e quedará en papel mollado. Ata aínda que o Goberno cumprise co incremento para as subvencións a ONG en 2014 anunciado onte durante a Comisión, o global seguiría sendo só un 35% do que se destinaba anualmente na anterior legislatura; cantidade claramente insuficiente á vista dos últimos datos epidemiológicos»

 

A Executiva Federal do PSOE nomea Delegado Federal para as Políticas LGTB ao noso compañeiro Miquel A. Fernández

Este novo cargo pon de manifesto o compromiso da executiva federal e do noso partido coas políticas para a igualdade de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais, recoñecendo así o traballo que durante estes quince anos viñeron desenvolvendo tantos compañeiros e compañeiras desde o grupo federal LGTB.

Imagen

 

A Comisión Executiva Federal, aprobou na súa reunión de 16 de decembro de 2013, o nomeamento de Miquel Àngel Fernández como Delegado da CEF para as Políticas LGTB. A figura do Delegado Federal recóllese no artigo 47 dos Estatutos Federales do PSOE. Actúan en nome da Comisión Executiva Federal nas funcións que se lles encomenden e poderán participar nas reunións da Executiva para informar da súa xestión. É a primeira vez na historia do partido socialista que se instituye unha Delegación Federal para as Políticas LGTB.
Miquel A. Fernández milita no PSOE desde 1987, o seu traballo político centrouse desde a súa mocidade nos movementos sociais e o activismo LGTB, fundando en 1987 a Federación Valenciana de Estudantes (FAAVEM). foi coordinador xeral do Col.lectiu Lambda do País Valenciano, secretario xeral da FELGTB e secretario da Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA). Fundador e primeiro coordinador federal do Grupo de Lesbianas, Gays, Transexuais e Bisexuais do PSOE en 1998, responsabilidades que desenvolveu ata o 2004, onde pasou a desempeñar as tarefas de coordinador da Secretaría de Movementos Sociais e Relacións coas ONG da Executiva Federal do PSOE ata o ano 2012. Entre os seus recoñecementos cabo destacar o Premio Margarida Borrás 2005 e o Premio á Militancia de COGAM no ano 2010.

Este novo cargo pon de manifesto o compromiso da executiva federal e do noso partido coas políticas para a igualdade de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais, recoñecendo así o traballo que durante estes quince anos viñeron desenvolvendo tantos compañeiros e compañeiras desde o grupo federal LGTB.
Con este nomeamento o PSOE quere impulsar os compromisos adquiridos polo partido na pasada Conferencia Política 2013 e desenvolver de forma transversal as políticas para garantir a igualdade, en todos os ámbitos, de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais.
O novo Delegado da Executiva Federal para as Políticas LGTB, Miquel A. Fernández, manifestou o seu “agradecimiento á executiva federal por este nomeamento, e especialmente á secretaria de Igualdade do PSOE, Puri Causapié, que confiou en min para desenvolver esta tarefa, dotando de maior peso orgánico as políticas para a igualdade de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais dentro do noso partido, o que nos permitirá seguir á vanguardia política en dereitos e liberdades”.

 

Somos Diferentes

Image

 

Claro que #SomosDiferentes. Somos diferentes os gays, lesbianas, transexuais e bisexuais; somos diferentes as persoas afrodescendientes; somos diferentes os que temos outras crenzas relixiosas e os que non as temos; somos diferentes os que nacemos noutro país; somos diferentes as persoas dunha minoría étnica como é o noso pobo xitano ou cunha diversidad funcional; e por suposto que somos diferentes as persoas socialistas, e o somos porque somos capaces de recoñecer e incluír a diferenza, porque valoramos positivamente a diversidad.

Desde a Sectorial de Participación e Diversidad imos comezar a campaña #SomosDiferentes; porque si ti es diferente tes que estar ao noso lado, con todos nós e nós. Porque a diferenza, a diversidad son un valor enriquecedor para nós e nós. Porque hoxe, en tempos de crises, téndese a eliminar o diferente, trátase de homogeneizar a diversidad e destruír os matices; e non o podemos nin debemos permitir. 

O PSOE segue loitando porque a dereita non borre a diversidad e promueva unha única relixión, unha única familia, unha única ideoloxía, unha sociedade sen mestizaje, unha persecución do diferente. 
Queremos que che unas a esta campaña, que che unas a todos nós e nós, que che asocies á nosa Sectorial porque #SomosDiferentes

Mariano Moreno 

Coordinador Federal da Sectorial de Participación e Diversidade.

MOCIÓN DOS SOCIALISTAS DE GALICIA DENUNCIANDO POLOS RECORTES DO GOBERNO DO PP EN MATERIA DO VIH-SIDA

O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ao abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación cos RECORTES DO PARTIDO POPULAR NAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA O VIH E A SIDA E A SITUACIÓN NA QUE SE ATOPAN OS COMITÉS ANTISIDA DE GALICIA, presenta para o seu debate e votación a seguinte moción ao Pleno deste Concello:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Como cada ano, o 1 de decembro celebramos o Día Internacional de Loita contra a SIDA, xornada instaurada por Nacións Unidas para lembrar e dar a coñecer á sociedade a epidemia global causada pola infección por VIH.
 
Segundo o último Informe sobre a Epidemia Mundial de SIDA 2013 de ONUSIDA, 35,3 millóns de persoas viven co VIH no mundo e 1,6 millóns de persoas morreron no último ano por mor de enfermidades relacionadas coa SIDA. Calcúlase que en 2012 déronse 2,3 millóns de novos casos de infección polo VIH en adultos e nenos, o que representa unha caída do 33% desde 2001. Grazas á expansión do tratamento antirretroviral, as mortes relacionadas coa SIDA tamén descenderon nun 30%, en comparación cos índices máximos rexistrados en 2005. En España son ao redor de 150.000 as persoas que viven co VIH, cunha taxa de preto de 3.000 novos diagnósticos anuais.

Ademais de lembrar estes datos xerais, diversos colectivos sociais do noso país chamaron a atención neste ano sobre a crecente deixadez de moitas administracións públicas, especialmente o Goberno de España e a Xunta de Galicia, no que ao desenvolvemento de políticas de prevención e atención ás persoas afectadas polo VIH e a SIDA se refire.

A desmantelación da Secretaría do Plan Nacional sobre a SIDA e a súa integración nunha subdirección xeral, coa consiguiente eliminación de recursos e recortes drásticos de persoal, supuxo o preludio da total ausencia de política neste ámbito por parte do Goberno. Este feito provocou que o noso país non evaluase adecuadamente o Plan Multisectorial fronte á Infección por VIH e a SIDA 2008-2012, e que aínda non se aprobase o Plan Multisectorial 2013-2017. Ademais desde xuño de 2012 carecemos de datos epidemiolóxicos actualizados da incidencia real do VIH en España, o que impide planificar estratexias preventivas a curto e longo prazo.

Esta ausencia total de políticas públicas en materia de VIH e SIDA contrasta coa rápida posta en marcha de medidas que restrinxen dereitos e prestacións ás persoas que viven co VIH, como o repago dos medicamentos, o crecente aumento de trabas para a dispensación de antirretrovirais na farmacia hospitalaria ou as restriccións no acceso aos medicamentos de última xeración contra a hepatite C. Todo iso sumado á exclusión sanitaria que para moitas cidadás e cidadáns supuxo a aprobación do Real Decreto-Lei 16/2012, que acabou cos principios de universalidade e equidade do noso sistema público de saúde.

Pero o austericidio e a política de recortes en materias tan sensibles e vitais coma esta non só se está a aplicar ás políticas dependentes directamente da administración, senón que o PP tamén está practicando unha planificada política de exterminio do amplo tecido social que dende hai décadas viña traballando con grande éxito na prevención do VIH e na asistencia ás persoas contaxiadas ou enfermas de SIDA, complementando o traballo dos poderes públicos e cubrindo ocos aos que a administración non chegaba.

Nos últimos tempos, téñense reducido nun 75% as axudas destinadas a financiar os programas de prevención do VIH que desenvolven as ONG, pasando de case 4 millóns de euros en 2011 a 1 millón en 2012 e 2013. Uns recortes que supuxeron a eliminación de multitude de programas de prevención e asistencia, e que están abocando ao peche a moitas destas organizacións, perdendo un tecido social esencial para gañar a batalla á pandemia.

No noso país, o Goberno de Feijoo, como en tantas outras materias, está a copiar o peor das políticas do PP no Goberno de España e reduciu a súa achega á loita contra a SIDA nun 55% o que provocou a desaparición dos Comités Antisida de Ourense, Vigo e Compostela, destino que tamén pode seguir o de Ferrol, que está a piques de pechar. Ademais, as campañas de prevención desapareceron da axenda do Goberno Galego, en especial as accións entre as mozas e mozos, precisamente o grupo de idade no que se está a dar un preocupante repunte de infeccións por VIH.

As decisións políticas teñen consecuencias e o Partido Popular coa aplicación destas medidas está a poñer en perigo algo tan grave como a saúde dos cidadáns deste país, provocando un gran retroceso nunha loita tan longa e dura como ten sido a de combater o VIH e a SIDA. Por iso, este ano, ademais de lembrarnos das persoas contaxiadas é preciso que os/as socialistas e o conxunto da cidadanía denunciemos estas prácticas e fagamos todo o posible para denuncialas e frenalas.

De acordo con todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta a seguinte:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal acorda:

  1. Rexeitar e condear os recortes que o Partido Popular está a levar a cabo desde o Goberno de España e a Xunta de Galicia nas políticas de prevención e loita contra o VIH e de atención ás persoas con SIDA.

  1. Esixirlle á Xunta de Galicia que habilite unha liña de financiamento específica e urxente que evite a desaparición dos Comités AntiSIDA que aínda se manteñen en activo en Galicia e permita a reactivación dos que xa tiveron que pechar.

  1. Pór en marcha desde os Servizos Sociais Municipais un calendario de actividades destinado a previr o contaxio por VIH entre os mozos e mozas do noso concello.

  1. Dar traslado do presente acordo aos diferentes grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia.

O PSOE denuncia a pasividade coa que o PP abordou nos últimos anos as medidas para frear a SIDA

O colectivo LGTB 7 Cores critica o recorte de axudas nun 75% ás entidades que loitan contra a enfermidade e reclama ao Partido Popular medidas concretas e decisivas para enfrontar o aumento de casos

7 Cores e Ás Coruña colaboran con CASCO na celebración que tivo en diversos locais da cidade

A Coruña, 30 de novembro de 2013

O PSOE coruñés denuncia a pasividade, negligencia e incapacidade coa que o Partido Popular abordou nos últimos dous anos as políticas para facer fronte á SIDA, restando relevancia á enfermidade e as súas consecuencias, desmantelando servizos e recortando notablemente as axudas dirixidas a loitar contra o VIH.

Por iso, desde o colectivo LGTB 7Cores o seu responsable, Fito Ferreiro, invita ao Partido Popular neste día ha facer acto de conciencia e reconducir as súas políticas para recuperar o tempo perdido e evitar que o número de persoas afectadas siga crecendo, tal e como ocorreu nos últimos anos.

LGTB 7 Cores critica especialmente o recorte das axudas nun 75% ás entidades e ONG que loitan contra a SIDA, pero tamén a irrelevancia que o PP deulle a esta enfermidade. Da mesma xeito, tamén denuncian o recorte sanitario aplicado ás persoas que padecen a enfermidade, o que supón un deterioro importante na súa calidade de vida e na súa saúde.

Ao mesmo tempo, Fito Ferreiro denuncia a discriminación que sofren as persoas que viven co VIH e súmase ás voces das entidades e organizacións sociais que demandan o cese desta discriminación. Por iso, destaca a importancia da Lei de Igualdade de Trato e a Lei Galega de Visibilidade propostas polos socialistas.

Co fin de dotar de maior visibilidad esta realidade e dentro dos actos organizados con motivo da celebración do Día Mundial de loita contra a SIDA, que se conmemora mañá día 1 de decembro, os colectivos como 7 Cores animan a todos a participar na celebración que ten lugar hoxe a partir das 21 horas no pub Alfaiate.

VIH : 30 ANOS DE VIDA

Imagen

O Grupo Socialista apoia a loita da viguesa Charlotte Goiar para que o SERGAS sufrague a súa intervención quirúrgica

Todos los grupos parlamentarios urgen ao Sergas a que realize a operación de cambio de sexo de CharlotteImagen

Todos os grupos políticos do Parlamento galego apoiaron onte cos seus votos a loita que a viguesa Charlotte Goiar -o seu nome é figurado para preservar a súa identidade- estivo librando desde o ano 2008 contra o Sergas co fin de que sufrague a intervención quirúrgica coa que espera completar o seu cambio de sexo, un dereito recoñecido por sentenza firme do Tribunal Supremo.

O texto aprobado é o seguinte,  ”O Parlamento de Galicia insta a Xunta e a Consellería de Sanidade que se poñan en marcha os mecanismos para que se cumpla a sentencia en firme do Tribunal Supremo e iniciar os trámites de maneira urxente para o tratamento cirúrxico da paciente tendo en conta que debe ser derivada a un centro hospitalario capaz de realizar a indicación terapéutica que precisa o seu diagnóstico.”

A deputada Socialista Carmen Acuña e o Coordinador do Grupo LGTB 7 CORES, Fito Ferreiro, estiveron en contacto constante con Charlotte mentres se debatía a PNL.

O caso de Charlotte, que pese á resolución xudicial non foi contactada polo Sergas para a intervención, foi abordado o pasado venres na comisión parlamentaria de Sanidade a través dunha iniciativa da deputada Eva Solla (AGE),  que remarcou que esta paciente sofre a síndrome de Harry Benjamin, dolencia rara propia de quen nace cun sexo fisiológico e con outro cerebral. Nestes casos, a operación do cambio de sexo non é unha opción, senón a resposta a un problema xenético, polo que Solla emplazó á Xunta a resolver de inmediato o asunto, alertando de que o cadro depresivo que sofre a paciente ha empeorado.

Nesa demanda coincidiron os demais grupos da oposición, o BNG e o PSdeG. A portavoz de sanidade, Carmen Acuña, leu a carta remitida ao Parlamento pola propia paciente. Tamén a deputada do PP Marta Rodríguez-Vispo sumouse á petición, matizando que o Sergas si iniciou os trámites para a operación en Asturias, por iso é polo que o Parlamento reclama por unanimidad ao Sergas que inicia os «trámites de maneira urxente» para a intervención.

MANIFESTO DO PSdeG-PSOE NO DÍA MUNDIAL DA SIDA 2013

Imagen

Como cada 1 de Decembro, os Socialistas de Galicia sumámonos á conmemoración en todo o mundo do Día Mundial da SIDA. Un día instaurado por Nacións Unidas para lembrar e dar a coñecer á sociedade a epidemia global causada pola infección por VIH.

 Segundo o último Informe sobre a Epidemia Mundial de SIDA 2013 de ONUSIDA, 35,3 millóns de persoas viven co VIH no mundo e 1,6 millóns de persoas morreron no último ano por mor de enfermidades relacionadas coa SIDA. Calcúlase que en 2012 déronse 2,3 millóns de novos casos de infección polo VIH en adultos e nenos, o que representa unha caída do 33% desde 2001. Grazas á expansión do tratamento antirretroviral, as mortes relacionadas coa SIDA tamén descenderon nun 30%, en comparación cos índices máximos rexistrados en 2005. En España son ao redor de 150.000 as persoas que viven co VIH, cunha taxa de preto de 3.000 novos diagnósticos anuais.

Neste día queremos denunciar a pasividade, neglixencia e incapacidade coa que o Goberno do Partido Popular abordou nestes dous anos as políticas relacionadas co VIH e a SIDA. A desmantelación da Secretaría do Plan Nacional sobre a SIDA e a súa integración nunha subdirección xeral, coa consiguiente eliminación de recursos e recortes drásticos de persoal, supuxo o preludio da total ausencia de política neste ámbito por parte do Goberno. Este feito provocou que o noso país non evaluase adecuadamente o Plan Multisectorial fronte á Infección por VIH e a SIDA 2008-2012, e que aínda non se aprobase o Plan Multisectorial 2013-2017. Ademais desde xuño de 2012 carecemos de datos epidemiolóxicos actualizados da incidencia real do VIH en España, o que impide planificar estratexias preventivas a curto e longo prazo.

Esta ausencia total de políticas públicas en materia de VIH e SIDA contrasta coa rápida posta en marcha de medidas que restrinxen dereitos e prestacións ás persoas que viven co VIH, como o copago dos medicamentos, o crecente aumento de trabas para a dispensación de antirretrovirais na farmacia hospitalaria ou as restriccións no acceso aos medicamentos de última xeración contra a hepatite C. Todo iso sumado á exclusión sanitaria que para moitas cidadás e cidadáns supuxo a aprobación do Real Decreto-Lei 16/2012, que acabou cos principios de universalidade e equidade do noso sistema público de saúde.

As mulleres e homes do PSdeG-PSOE reiteramos hoxe a necesidade de que as políticas que dan resposta á infección por VIH deben ter unha visión e unha actuación integradoras e globais, que contemplen a loita contra o estigma e a discriminación, promovan a prevención, impulsen o diagnóstico precoz da infección e garantan o acceso á medicación; á vez que manifestamos o noso compromiso por un mundo con cero novas infeccións polo VIH, cero discriminacións e cero mortes relacionadas co VIH e a SIDA.

Neste día, queremos tamén denunciar a redución do 75% das axudas destinadas a financiar os programas de prevención do VIH que desenvolven as ONG, pasando de case 4 millóns de euros en 2011 a 1 millón en 2012 e 2013, o que demostra a falta de interese do Goberno para impulsar e recoñecer a importante tarefa que desenvolven as organizacións sociais que traballan no VIH no conxunto do Estado. Uns recortes que supuxeron a eliminación de multitude de programas de prevención e asistencia, e que están abocando ao peche a moitas destas organizacións, perdendo un tecido social esencial para gañar a batalla á pandemia.

No noso país, o Goberno Feijoo reduciu a súa achega á loita contra a SIDA nun 55% o que provocou a desaparición dos Comités Antisida de Lugo, Vigo e Compostela, destino que tamén pode seguir o de Ferrol, que está a piques de pechar. Ademais, as campañas de prevención desapareceron da axenda do Goberno Galego, en especial as accións entre as mozas e mozos, precisamente o grupo de idade no que se está a dar un preocupante repunte de infeccións por VIH.

Queremos tamén denunciar a discriminación da que son obxecto as persoas que viven co VIH e sumamos a nosa voz á de quen desde as organizacións sociais demanda o cese das restriccións no seu acceso a profesións como as forzas armadas e os corpos e forzas de seguridade do Estado, ou o acceso a servizos como residencias de maiores, centros de día…

Para loitar efectivamente contra elo, seguiremos impulsando unha Lei de Igualdade de Trato e non Discriminación, así como a Lei Galega de Visibilidade e para a non Descriminación das Personas LGTB, que eliminen as discriminacións e as restriccións que inxustamente aínda padecen as persoas seropositivas no ámbito laboral e no acceso a bens e servizos.

Finalmente, no Día Mundial da SIDA, as mulleres e os homes socialistas queremos lembrar a quen faleceu a causa desta enfermidade, reiteramos o noso compromiso coas persoas afectadas e alentamos e apoiamos a quen desde as organizacións sociais ou desde as súas tarefas profesionais traballa e adica a súa vida a dar unha resposta que reduza ou elimine o impacto desta epidemia e a garantir os dereitos humanos, o apoio e a atención ás persoas que viven co VIH.

 

 

Santiago de Compostela, 1 de Decembro de 2013.