Archivos Mensuales: noviembre 2013

OS SOCIALISTAS RECLÁMANLLE Á UNIVERSIDADE DE SANTIAGO QUE APARTE DA DOCENCIA AO PROFESOR DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN POR IMPARTIR TEORÍAS HOMÓFOBAS NAS SÚAS ASIGNATURAS

Imagen

 

Carmen Gallego insta ao PP a que se pronuncie sobre esta cuestión e urxe a aprobación da Lei pola Visibilidade e non discriminación presentada polos socialistas galegos

 Santiago de Compostela, 28 de novembro de 13.

A portavoz de Políticas Sociais e LGTB do Grupo Socialista, Carmen Gallego, reclamoulle hoxe á Universidade de Santiago de Compostela que retire da docencia ao profesor Domingo Neira García” polas súas afirmacións homófobas mentres impartía as súas asignaturas.

A responsable socialista secundou a solicitude do grupo LGTB dos socialistas galegos 7 Cores, que onte reclamou que sexa apartado da docencia e chamou ao PP a pronunciarse sobre este asunto. Urxiu a aprobar a Lei pola Visibilidade e non Discriminación de LGTB presentada polos socialistas galegos e admitida a trámite na Cámara autonómica, que “si xa estivera vixente comportaría unha sanción do Valedor do Pobo para esta persoa”.

Gallego sinala que “para evitar este tipo de comportamentos é polo que o Grupo Socialista introduciu esta Proposición de Lei no Parlamento de Galicia, na que se establecen sancións contundentes fronte a estas actitudes”.

A parlamentaria socialista lembra que a Universidade de Santiago de Compostela é unha universidade pública na que “a educación debe de exercerse como principal garantía para a igualdade entre as persoas”. Advertiu que as afirmacións deste profesor “van en contra dos principios que defendemos os socialistas galegos a favor de garantir a educación apra que os cidadáns sexan mais iguais”.

Subliñou a defensa da diversidade afectivo – sexual das persoas e, dixo, “non entendemos cómo no ano 2013 pódense facer este tipo de manifestacións por persoas que deberan ter recibido unha formación académica notable”.

Respondeu así ás afirmacións deste docente, que nas súas clases de Didáctica e Profesión Docente afirmaba que a muller – muller normal, é dicir, que lle gustan os homes – homes, xeralmente non lle gustan as mulleres noutro sentido, gústanlle os homes. Iso non quere dicir que non haxa algún exceso, algún vicio. Pero igual que o home – home non se preocupa en absoluto, como é o meu caso, da vida destoutras desviacións, dos maricóns nin de pederastas, enténdeme”.

                     Imagen

O GRUPO LGTB 7 CORES ESIXE A SUSPENSIÓN DE DOCENCIA DO PROFESOR DOMINGO NEIRA GARCÍA POLO SEU COMPORTAMENTO “MISÓXINO, HOMÓFOBO E RACISTA MENTRES IMPARTE CLASE”

Imagen

 

 

Remítenlle unha carta ao reitor da USC para que adopte medidas disciplinarias contra este docente que “imparte teorías homófobas”

 Santiago de Compostela, 27 de novembro de 13.

O grupo LGTB do PSdeG-PSOE “7 Cores” vén de esixir a suspensión de docencia do profesor Domingo Neira García polo seu comportamento “misóxino, homófobo e racista mentres imparte clase”. 7 Cores vén de remitirlle unha carta ao reitor da USC para reclamarlle medidas disciplinarias contra este profesor que “imparte teorías homófobas” na Facultade de Maxisterio “por incitar ao odio entre as persoas”.

O Grupo 7 Cores sinala que a figura do docente “non só debe transmitir coñecementos en materia, senón tamén no referente aos dereitos fundamentais dos cidadáns e cidadás e á non discriminación das persoas”. Lembran que a Constitución sinala que “os españois son iguais ante a Lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia”.

Ademais, lembra, determina que “a educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais”.

Lembran ademais que a Lei de Educación sinala no seu preámbulo que “entre os fins da educación resáltanse o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades afectivas do alumnado, a formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, o recoñecemento da diversidade afectivo – sexual, así como a valoración crítica das desigualdades que permita superar os comportamentos sexistas».

Aseguran por este motivo non comprender “que un profesor da Universidade de Santiago de Compostela faga afirmacións homófobas e se reitere nelas, mesmo comparando á homosexualidade coa pederastia e definíndoa como vicio e desviación”.

Responden así ás afirmacións deste profesor, que sinala que “a muller – muller normal, é dicir, que lle gustan os homes – homes, xeralmente non lle gustan as mulleres noutro sentido, gústanlle os homes. Iso non quere dicir que non haxa algún exceso, algún vicio. Pero igual que o home – home non se preocupa en absoluto, como é o meu caso, da vida destoutras desviacións, dos maricóns nin de pederastas, enténdeme”.

Advirten que estes “ataques homófobos” non son un incidente illado, xa que “foron diana dos seus embates despectivos no aula as mulleres e os homosexuais, xitanos e inmigrantes, segundo comentan os estudantes e as estudantes que habitualmente asisten ás súas clases”.

 

CARTA DO GRUPO LGTB «7 CORES» ENVIDA O RECTOR DA USC

Excmo. Sr. Rector Mgfco. da Universidade de Santiago de Compostela, Don Juan J. Casares Long:

O Grupo LGTB  dos Socialistas de Galicia «7CORES» solicita de Vostede e da Universidade de Santiago que supenda como docente ao profesor Domingo Neira García polos seus comportamentos de natureza claramente misógina, homófoba e racista mentres impartía clase; teorias impropias dunha Universidade do Século XXI.

Creemos que a figura do docente non só debe transmitir coñecementos en as diferentes materias senón tambien no referente ós dereitos fundamentais dos e as cidadáns e á non discriminación das persoas. 

A Constitución Española no seu artigo 14 di «Os españois son iguais ante a Lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social». E no seu artigo 27: «A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios 
democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais». 

Doutra banda a Lei de Educación que esta vigente neste momento di no seu preambulo que «Entre os fins da educación resáltanse o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades afectivas do alumnado, a formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, o recoñecemento da diversidad afectivo-sexual, así como a valoración crítica das desigualdades que permita superar os comportamentos sexistas».

O profesor Neira compara a homosexualidad coa pederastería e definiedolas como vicio e dunha desvisación. Por iso o Grupo LGTB 7 CORES non entende que un profesor da Universidade de Compostela faga afirmacións homofobas e reitérese nelas. 

Parece ser que os «ataques homófobos» de Neira non son un incidente illado e que xa foron diana das súas embates «despectivos» no aula as mulleres e os maricóns, xitanos e inmigrantes, segundo comentan os e as estudantes que habitualmente asiten ás súas clases.

Por iso solicitamos da Universidade de Santiago a separación deste profesor por incitar ao odio entre as persoas.

Fito Ferreiro Seoane

Coordinador do grupo LGTB dos Socialistas de Galicia «7CORES»

CORUÑA CONTRA O SIDA

Imagen

Esperámosvos este sábado na festa que CASCO (Comité Antisida de Coruña) celebrase con motivo do «DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA A SIDA». Esta festa celebrásese no Alfaiate, Claro Bobo e Bordel e conta coa colaboración de A.L.A.S. Coruña, 7 CORES, O ANDAMIO DE ENFRETE e CUAFM.

O cartel do evento, foi realizado polo diseñador gráfico Damaso Alvarez a partir dun cadro que o pintor Jorge Cabezas realizou de xeito altruísta para nós.

Para a festa están colaborando connosco diferentes locais coruñeses. A entrada será totalmente gratuita.

A partir das 21 horas, poderemos gozar en Ou Alfaiate (C/ San Juan Nº7) da presentación a cargo de Alfonso Hermida do monologuista Pablo Chichas, a cantautora Silvia Penide e a actuación de Marian Divine. Vai haber tamén diferentes sorteos levados a cabo polo presentador.

Sobre as 00 horas, moveremos a celebración ao Claro Bobo; discoteca situada na rúa Juan Canalejo. Neste local, gozaremos de Teté Delgado como mestra de cerimonia e das actuacións de Rastia Bideth e Esquecemento Mingas aderezadas coa música de Dj Tebas, LameyTergal DJs e a proxección de fotos de Lion BamBam. Haberá sorteo de camisetas doadas para a ocasión por parte de KMS Coruña e diferentes sorpresas e xogos

Para rematar a noite, teremos á nosa disposición o Pub Bordel Aberto situado en cálea Marqués de Figueroa 5 sótano (en rotonda da estación de tren) no que estará soando música dos DJs Alex, Fredo e Tucho e no que haberá un sinfín de sorteos para acabar a noite.

Todas a noite vai ter unha temática común: a prevención, e repartirase material preventivo entre todos os asistentes.
Deste xeito é a nosa intención dar un xiro de 360º ás campañas preventivas ás que estamos afeitos. Creemos tamén que nestes máis de 30 anos de loita contra o VIH, houbo moitos e variados logros para celebrar. Recordemos que a principios dos anos 80, estábase bautizando a unha pandemia con moi malos presagios e tan só 30 anos despois estamos falando de tratamentos que deteñen o avance da infección e permiten levar ás persoas portadoras unha vida prácticamente normalizada. Nunca na historia da medicina conseguíronse tantos avances en tan pouco tempo.

Esperamos e desexamos que funcione esta nova forma de ver a prevención.

«Coruña contra o Sida», o 30 de Novembro un día de loita e festa na nosa ciudade

Imagen

O Comité AntiSida da Coruña presento en Ou Alfaiate a Campaña preventiva que estamos preparando este ano con ocasión do Día Mundial da SIDA e a festa «Coruña contra a Sida». Unhas accións coas que colaboran A.L.A.S Coruña, O Andamio de En fronte, «7 CORES» e CUACFM.

Este ano, a prevención está sendo enfocada á detección precoz da infección por varias razóns:

-En España estímase que hai de 120.000 a 150.000 persoas infectadas por VIH dos que se calcula que o 30% descoñece o seu estado serológico.
-Estes portadores son o que se coñece como «Cifra Negra». O problema que xorde é que por cada persoa que ignora ser portador, prodúcense unha media de 3 novos contagios.
-Cada ano, en España hai unhas 4.000 novas infeccións.
-Atopamos tamén que existe un problema de adherencia ao tratamento que carrexa consecuencias:
-Ao fallar aos tratamentos, o virus faise resistente a estes creándose así novas cepas que aumentan a mortalidad e a morbilidad
-En canto a cifras relativas a casos de novas transmisións, non é ningunha novidade que a gran maioría prodúcese por vía sexual.
-Vemos como últimamente estivo aumentado entre a poboación heterosexual, na que, segundo os últimos datos, parecen haberse estabilizado ligeramente as cifras.
-Con todo en HSH, por cada millón de persoas, do 54´5% de infectados que atopabamos en 2004, pasamos ao 79´3% en 2010.
-Aínda que no sentido da concienciación para facerse probas de detección, vemos como na poboación HSH é maior posto que hai un maior número de diagnósticos precoces.
-Un dato moi importante é o aforro que supón a detección precoz da infección, posto que a media de gasto que produce un paciente nas etapas tempranas é duns «1000 por persoa/día, mentres que un paciente en fase SIDA produce unha media de gasto de 5000″ por persoa/día.
-Está ademais demostrado que unha persoa diagnosticada e que segue o tratamento, estabiliza o seu nivel viral en indetectable e normaliza os seus defensas; existindo así moitas menos posibilidades de transmitir o VIH.
Vistos estes datos, vemos como resulta tremendamente importante a detección precoz da infección: para coñecer o estado serológico e intentar acabar coa ?»cifra negra», para previr novas transmisións e para comezar o tratamento canto antes mellorando o pronóstico dos pacientes.
É por iso que creemos moi importante facilitar o acceso á proba rápida en todos os ámbitos. Concienciar ao colectivo médico en xeral (non só expertos en VIH-.ITS) da importancia da prevención e ter unha comunicación fluída cos pacientes en temas relacionados co sexo.
Desde CASCO, facemos o posible para achegar a información e a posibilidade de diagnóstico precoz aos colectivos diana como son os mozos e os HSH.

Hoxe en día existe unha inmensa cantidade de información pero atopámosnos/atopámonos con que á vez hai moi pouca formación. Creemos que quizá o acceso a ela pode resultar complicado debido ás innumerables canles que nos atopamos actualmente.
Entre os nosos programas de prevención actuais, estamos achegando físicamente dita formación e a posibilidade de realizarse a proba rápida.

Separadamente de facela, como habitualmente, na nosa sé; situada en C/Pai Sarmiento 24, estamos facéndoa na Casa do Pobo do PSOE (en Zalaeta), quen a través do colectivo LGTB 7 Cores propuxéronnos a utilización do espazo. Neste local facemos tamén charlas informativas mensuales achega de VIH e ITS

Tamén estamos presentes cada semana nunha facultade distinta da UDC. Nelas, sonnos asignados espazos adecuados nos que asesoramos personalmente aos mozos, achegámoslles a información e ofrecémoslles a posibilidade de realizarse probas rápidas.
Non contentos con iso, é a nosa intención estar presentes tamén na noite coruñesa, non só para estar en contacto directo coa poboación diana si non para estar presentes nos momentos nos que é máis probable que se manteñan relacións de rego.

Actualmente estamos facendo reparto gratuito de preservativos nos locais máis emblemáticos da noite, tales como pubs, discotecas e sitios relacionados co sexo: locais con cuartos escuros, con proxeccións pornográficas, etc.

Pero coa campaña que estamos presentando hoxe, a campaña que preparamos para o Día Mundial da SIDA, non só imos ter presenza na noite, si non que vai ser parte protagonista da noite coruñesa.

Grazas ao apoio de A.L.A.S. e 7 Cores, O Andamio de En fronte e Cuac FM, estamos organizando unha festa, para a noite do 30 de Novembro, denominada:

CORUÑA CONTRA A SIDA

O cartel foi realizado polo diseñador gráfico Damaso Alvarez a partir dun cadro que o pintor Jorge Cabezas realizou de xeito altruísta para nós.
Para a festa están colaborando connosco diferentes locais coruñeses. A entrada será totalmente gratuita.
A partir das 21 horas, poderemos gozar en O Alfaiate (C/ San Juan Nº7) da presentación a cargo de Alfonso Hermida do monologuista Pablo Chichas, a cantautora Silvia Penide e a actuación de Marian Divine. Vai haber tamén diferentes sorteos levados a cabo polo presentador.

Sobre as 00 horas, moveremos a celebración ao Claro Bobo; discoteca situada na rúa Juan Canalejo. Neste local, gozaremos de Teté Delgado como mestra de cerimonia e das actuacións de Rastia Bideth e Esquecemento Mingas aderezadas coa música de Dj Tebas, LameyTergal DJs e a proxección de fotos de LionBamBam. Haberá sorteo de camisetas doadas para a ocasión por parte de KMS Coruña e diferentes sorpresas e xogos
Para rematar a noite, teremos á nosa disposición o Pub Burdel Aberto situado en rua Marqués de Figueroa 5 sótano (na rotonda da estación de tren) no que estará soando música dos DJs Alex, Fredo e Tucho e no que haberá un sinfín de sorteos para acabar a noite.
Todas a noite vai ter unha temática común: a prevención, e repartirase material preventivo entre todos os asistentes.
Deste xeito é a nosa intención dar un xiro de 360º ás campañas preventivas ás que estamos afeitos. Creemos tamén que nestes máis de 30 anos de loita contra o VIH, houbo moitos e variados logros para celebrar. Recordemos que a principios dos anos 80, estábase bautizando a unha pandemia con moi malos presagios e tan só 30 anos despois estamos falando de tratamentos que deteñen o avance da infección e permiten levar ás persoas portadoras unha vida prácticamente normalizada. Nunca na historia da medicina conseguíronse tantos avances en tan pouco tempo.

Esperamos e desexamos que funcione esta nova forma de ver a prevención.

Para ampliar a información ou calquera outra cuestión, poden poñerse en contacto connosco a través da dirección de correo comicasco@hotmail.é ou os teléfonos 981 144 151, da nosa sé (de 10 a 16 horas os días laborables)

O GRUPO LGTB DOS SOCIALISTAS SINTE ORGULLO DE QUE A LEI GALEGA DE VISIBILIDADE SE CONVERTA NUNHA PROPOSTA DE LEI DE ÁMBITO ESTATAL

Imagen

O Grupo de LGTB dos socialistas galegos tivo un papel moi relevante durante a Conferencia Política que o PSOE celebrou en Madrid a semana pasada.

No relativo a igualdade e diversidade, os socialistas acordaron nesta Conferencia impulsar a “lei Integral para a Igualdade efectiva de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, e contra discriminación por orientación sexual ou identidade de xénero”. Esta lei fundamentarase na Lei Galega de Visibilidade e para a non discriminación das persoas LGTB, que está a punto de discutirse no Parlamento de Galicia. Unha lei “impusada polo grupo LGTB dos socialistas de Galicia e “en cuxa redacción participaron Juan Carlos Beceiro, Silvia Fraga, Jose Maria Villaverde, Carmen Gallego y outros compañeiros e compañeiras do grupo e do partido”, recordou o Fito Ferreiro.

O proxecto de lei, antes de ser presentado polo Grupo Parlamentario Socialista de Galicia,  foi consensuado cos diferentes grupos LGTB da comunidade autónoma. “É un orgullo para o Grupo LGTB galego que unha lei que comezou a xestarse aquí, sexa asumida  polo resto de compañeiras y compañeiros, aprobándose o seu texto na Conferencia Política” afirmou Ferreiro.

 Na ponencia aprobada polo plenario da Conferencia, avánzase na igualdade real e nos dereitos das persoas homosexuais, transexuais e bisexuais, loitando contra a discriminación e a homofobia.

 O Grupo Federal de LGTB dos socialistas foi o relator do texto de Laicidade e Laicismo que, finalmente, foi aprobado. Desde os seus comezos, este grupo considerou que o Partido Socialista debera de ter una posición máis clara en cuestión de laicidade do Estado. Os socialistas galegos “cremos que temos avanzado nese sentido”, afirma Fito Ferreiro, do Grupo LGTB do PSdeG. Salientou entre as propostas aprobadas a denuncia ante o Parlamento dos acordos coa Santa Sede, a defensa do autofinanciamento das confesións relixiosas, afondando no modelo de achega voluntaria.

 Respecto ao funcionamento do partido, o Grupo LGTB dos socialistas galegos defendeu un partido máis aberto e transparente, máis participativo e democrático, que considere ás áreas sectoriais como se merecen política e organicamente. A sectorial de LGTB pasou a denominarse de Participación e Diversidade.

Texto sobre descriminación LGTB aprobado na Conferencia Politica 2013 do PSOE

Aquí podedes ler o texto referente ás políticas LGTB que se aprobou na conferencia política do Partido Socialista celebrada o pasado 8,9 e 10 de Novembro. A Lei Integral para a Igualdade efectiva de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais, e contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero esta baseada na «Lei Galega e para a non descriminación das persoas LGTB». Irémosvos informando doutras medidas aprobadas polos Socialistas para siguir traballando pola igualdade real das persoas homosexuais, transexuais e bisexuais.

DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL  E IDENTIDADE DE XÉNERO

Impulsar unha Lei Integral para a Igualdade efectiva de lesbianas,  gays, transexuais e bisexuais, e contra a discriminación por orientación  sexual e identidade de xénero que:

– Implemente en todos os niveis educativos unha adecuada  educación en valores e recoñecemento da diversidad  sexual, desenvolvendo especialmente programas contra o bullying  e o acoso escolar cara aos adolescentes e mozas  lesbianas, gays, transexuais e bisexuais, e un tratamento  e resposta adecuada deste fenómeno. Formación de profesionais  da educación na diversidad sexual.  Creación de materiais didácticos. Investigación da 
discriminación por estas causas no ámbito escolar.

– Impulse no ámbito sanitario programas encamiñados  a facer fronte á discriminación, os prejuicios e outros  factores sociais que menoscaban a saúde das  persoas debido á súa orientación sexual ou identidade de xénero.  Garantir que todos os programas e servizos  de saúde, educación, prevención, coidados e tratamento  en materia sexual e reproductiva respecten a diversidad  de orientacións sexuais e identidades de xénero e estean  dispoñibles en igualdade de condicións e sen discriminación  para todas as persoas.

– Garanta programas de capacitación e sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, actores xudiciais, axentes dos  Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e persoal  encargado de facer cumprir a lei en relación á orientación  sexual e a identidade de xénero respecto da lexislación  nacional e as normas internacionais de dereitos humanos  e os principios de igualdade e non discriminación. 

– Desenvolver unha lexislación integral para as persoas  transexuais que, co consenso dos colectivos, aporte  solucións integrales á marginación e estigmatización  que sofren acódelas transexuais.

– Implantación dun plan de inserción laboral e fomento do  emprego para a poboación transexual.

– Actualización da lei de Identidade de Xénero: temporalidad  do tratamento, eliminación do diagnóstico por disforia  de xénero; inclusión de menores na lei; e posibilitar a  adecuación de nome e de sexo na tarxeta de residencia  de persoas transexuais estranxeira.

– Aprobación dun protocolo que non indique patología  algunha para a atención de acódelas transexuais na  sanidade pública, e seguir implementando a cobertura  sanitaria ao tratamento de reasignación de sexo.215

– Implementación dun protocolo de trato, intervención  educativa e apoio para menores transexuais. Asegurar os  cambios nos documentos de identidade a fin de que sexan  recoñecidos en todos aqueles contextos en que as leis ou  as políticas requiran a identificación ou a desagregación  polo sexo das persoas. 
– Penalización específica da discriminación e delito de odio  por identidade de xénero (transfobia) no Código penal, do mesmo xeito que  xa ocorre coa discriminación por orientación  sexual.

– Incorporar en todos os niveis educativos o ensino  de educación sexual que incorpore a formación sobre os 
dereitos sexuais e os dereitos reproductivos e integre  a diversidad. 

– Garantir o acceso das mulleres lesbianas e outras  mulleres que carezan de parellas masculinas á  reprodución asistida dentro do sistema sanitario público,  en desenvolvemento da Lei 14/2006. Promover medidas que  garantan e faciliten o acceso á adopción nacional das  parellas LGTB, e promover acordos con terceiros países  para impulsar a adopción internacional. Así como dar unha 
adecuada resposta aos problemas que se producen no  ámbito da filiación das parellas do mesmo sexo. 

– Abordar e promover medidas ante a violencia intrafamiliar  nas parellas do mesmo sexo. Promover programas de atención 
e apoio á poboación maior e dependente LGTB  que impidan a discriminación, a desatención ou a violencia  cara a esta poboación en todos os ámbitos, e especialmente  en centros de días e residencia de maiores.

– Mellora dos mecanismos existentes para o estudo  e otorgamiento, no seu caso, da condición de asilado  e o acceso á protección subsidiaria por motivos de persecución  fundada na orientación sexual ou identidade  de xénero nos seus países de orixe.216

– Impulsar medidas parlamentarias para que o Goberno de España  denuncie as políticas e actuacións daqueles  gobernos que penalicen ou discriminen por motivos de orientación  sexual e identidade de xénero.

Gaña a democracia

Image

 

O PSOE aprobou na súa Conferencia Política a modificación da lei para que todas as listas electorais teñan unha representación igual de homes e mulleres, ao 50% e distribuídos de xeito alterna, a fin de garantir a presenza igual de ambos sexos nos resultados electorais. Tamén o aprobou para as súas eleccións internas, aquelas que afectan aos seus órganos de decisión.

Ademais nesta Conferencia, o PSOE comprométese coas minorías, de forma que, tal e como propón o Partido dos Socialistas Europeos, suscita a vontade de incorporar ás súas listas electorais, en todos os ámbitos territoriales, a persoas representativas da diversidad que hoxe conforma o noso país.

Desde que no ano 1988 o PSOE aprobase a cota feminina do 25% nas súas listas electorais ata o día de hoxe, no que temos unha lei que obriga a presentar candidaturas cunha representación de polo menos un 40% dun dos sexos, avanzamos muchísimo en canto a presencia de mulleres en postos de decisión e representación política.

Aquela primeira decisión tivo moitas críticas, e ata, aínda na actualidade, fóra do noso Partido hai quen consideran este tipo de propostas unha operación de maquillaje sen ningún efecto positivo sobre a vida dos cidadáns e cidadás. Con todo, trala perspectiva que permite o paso dos anos, podemos concluír que en todo este proceso quen verdaderamente gañou foi a Democracia.

As mulleres demostramos ao longo dos anos que os vellos temores sobre a nosa competencia estaban infundados, e que os argumentos dos seus voceros formaban parte dunha desfasada retórica machista. A idea da dereita respecto de que a que vale, chega mostra non só a súa ideoloxía sexista e clasista, tamén manifesta a súa enorme desconfianza cara á maioría das mulleres que, malia a súa demostrada capacidade, non conseguían chegar.

Nesta Conferencia o PSOE renova os seus compromisos co feminismo, coas mulleres e con moitas persoas que viven situacións de desigualdade, discriminación e pobreza, e faio con propostas políticas de calado. Con este fin aprobou permisos parentales iguais para mulleres e homes, unha protección social suficiente para a maternidad e unha pionera lei de igualdade salarial, que reforza a nosa aposta polo Estado do Benestar e os dereitos de cidadanía. No mesmo marco, afrontouse a loita contra a violencia de xénero e trátaa con fins de explotación sexual, e aprobouse propoñer unha lexislación contra a discriminación e a favor da igualdade de trato. Por suposto, incorporamos ás nosas iniciativas a defensa sen concesións da igualdade efectiva das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, así como o combate do racismo, a xenofobia e os crimes de odio con todos os instrumentos do Estado de Dereito, etc.

A renovación dos nosos compromisos está acompañada da implicación de todas as persoas na solución dos problemas que ten este país, polo que entendemos imprescindible a participación nos asuntos públicos deses cidadáns e cidadás que á súa vez necesitan da política para afrontar a pobreza e a desigualdade.

A política necesita facer cambios importantes e afrontar a desafección que hoxe senten moitos cidadáns cara a ela con propostas de renovación e mellora. Moitas delas xa forman parte dos acordos adoptados na Conferencia do PSOE, pero ademais tamén require de proximidade, e polo tanto necesita da presenza no seu seo de cidadáns e cidadás que entendan as necesidade, as demandas e o sufrimento da xente.

E as propostas do PSOE van nesa dirección. A garantía da igualdade é unha cuestión de xustiza e dereitos que non pode ser cuestionada nun sistema democrático. Tamén sabemos que só contando con todos e con todas podemos conseguir o obxectivo de rexenerar a política, facendo dela o que sempre debeu ser: o espazo de transformación e de avance permanente cara a unha sociedade de cidadáns e cidadás libres e iguais, que busca o ben común para toda a poboación, ese lugar onde dirixirse cando é necesario resolver problemas.

Desde que instauramos a cota e iniciamos este proceso de conquista da igualdade e proximidade real da política á xente, desde que incorporamos ás mulleres a tómaa de decisións, desde que as institucións asumiron como propia a súa axenda e prioridades, quen gañou foi a Democracia. Agora, coas chamadas listas cremallera e a presenza de minorías, o noso sistema político enriquécese e a nosa democracia continúa gando.

 

Secretaria de igualdade, PSOE

A VALENTÍA DE FÁBREGAS, A HIPOCRISÍA DE NEGREIRA. 

Image

O luns inaugurouse a rúa na honra de Tomás Fábregas, un acto que resultou emotivo para min, pero tamén para os familiares e amigos de Tomás que estaban alí presentes. É a primeira rúa que na nosa cidade se lle dedica a un activista na loita contra o VIH-SIDA e na defensa dos dereitos das persoas LGTB. Ademais de ser este un acto de homenaxe a Tomás e a súa loita, serviu tamén para reivindicar a visibilización e normalización da realidade LGTB.

Que a un se lle recoñeza como merece onde naceu adoita ser difícil. Pero por fin Tomás pode ver como se valora a súa labor na súa propia cidade. Foi Jose Carlos Alonso, cando presidía o defunto “Milhomes”, quen me falou por primeira vez de Tomás Fabregas, alá polo ano 99. Máis tarde dende o grupo LGTB dos Socialistas da Coruña “7Cores” e dende “A.L.A.S Coruña” foi que tramitamos a petición ante Concello da Coruña, gobernado daquela polo socialista Javier Losada, para que lle concedese unha rúa a este activista. Recoñezo que tamén como este pasado luns emocioneime naquel pleno de febreiro do 2011 no que Carmen Marón e Carlos Gonzaléz defenderon a nosa petición.

Pero toda esa emoción truncóuseme ó escoitar ó Alcalde Carlos Negreira falar de “Marcela e Elisa” como precursoras do matrimonio homosexual na nosa cidade e no noso país. Carlos Negreira pertence a ese partido que ata o ano pasado mantivo un recurso no Tribunal Constitucional contra a Lei de matrimonio igualitario. Carlos Negreira é o Alcalde que deixou que o Orgullo da nosa cidade se reducise tan só a unha festa, deixando de celebrar todos os actos culturais e formativos que o normalmente o acompañaban. Carlos Negreira é o alcalde que se cargou o programa de charlas nos centros educativos da nosa cidade que tamén funcionaba. Carlos Negreira é o alcalde, coa axuda do concelleiro de Servizos Sociais, Miguel Lorenzo, que lle quitou todo contido ó “Servizo de Mediación e Información LGTB” municipal.


Debemos lembrar as declaracións dos membros do partido conservador cando apareceu a pandemia, cousas como que “o VIH era un castigo para as persoa de vida inmoral”i. Ou os recortes do goberno de Rajoy e Feijoo nos diferentes plans de loita contra a SIDA. En Galicia han ter que pechar os Comités AntiSida de Vigo, Santiago e os de Ourense e Ferrol atópanse nunha situación crítica.


Carlos Negreira leu un discurso moi fermoso. Dende aquí as miñas felicitacións para quen llo escribiu. Pero para que nos poidamos crelo ten que haber algo máis que palabras. O goberno do PP só ten palabras na loita contra o VIH e os dereitos das persoas LGTB, mais nunca apoiadas logo por actos. Por certo que no seu discurso o Alcalde esqueceuse de falar do colectivo “A.L.A.S.”, o que agora mesmo máis está traballando nesta cidade polos dereitos das xentes LGTB.

Por iso aínda que o luns foi un día emotivo para o recordo da figura de Tomás e os activistas da loita contra o VIH-SIDA foi tamén un día manchado pola hipocrisía do noso Alcalde.

Fito Ferreiro Seoane

Coordinador do Grupo LGTB dos Socialistas de Galicia «7 CORES»

Tomás Fábregas xa é historia viva na sua cidade natal

Image

 

Por fin Tomas Fabregas, o Coruñes e activista na loita polos dereitos dos infectados polo VIH xa ten a súa rúa na sua cidade natal. Que dificil adoita ser que onde un nace recoñézaselle como merece.

Foi Jose Carlos Alonso, cando presidia o defunto «Milhomes» que nos falo de Tomás Fabregas. E logo desde o o grupo LGTB dos Socialistas de Coruña «7Cores» e desde A.L.A.S Coruña fixemos a petición ao concello, sendo alcalde o Socialista Javier Losada, para que concedese unha rúa a Tomás.

Fábregas emigró no 1979 a Estados Unidos para traballar, primeiro New York logo trasladar a San Francisco. Lugar onde escribiría unha páxina na historia dun país das liberdades que non o era tanto. Recoñecido activista polos dereitos do colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuais e Bisexuais (LGTB) americano e prácticamente descoñecido na súa terra, Fábregas pasou este luns a formar parte do callejero que por fin lle rende homenaxe.

Tomás Fábregas foi considerado pola Unesco un «cruzado» para que os seropositivos fosen tratados dignamente e que dirixiu con outros a Fundación Antisida de  San Francisco. Tamén axudo a derribar barreiras ao enfrontarse ao goberno de George Bush, que creou unha lei para impedir a entrada no país dos portadores do VIH estranxeiros.

O coruñés abriu o camiño do cambio e levouse o apoio de estrelas como Liz Taylor e a dedicatoria dun día en San Francisco. Que monento de emoción debio ser aquel de o aeroporto de «Os Angeles» cando Tomas chegaba dun congreso do VIH en Europa e declaro ser serpositivo. Mentres alén da aduana espéralles Lyz cun traxe vermello. 

Fai uns anos o Tribunal Supremo de EEUU deulles a razón a Tomás e derrogo a lei que non permitia aos extrajeros seropositivo entrar en estados Unidos. Tomás non puido gozar desta vitoria, xa non estaba connosco. Como di Jose Carlos Alonso «esta é a rúa de moitas máis persoas porque nos deixamos a moitos mortos polo camiño».

Grazas a persoas como Tomás imos facendo un mundo mais igualitario e mellor.