Archivos Mensuales: junio 2012

Presentan a os colectivos LGTB o borrador da proposición de Lei Galega pola Visibilidade e Non Discriminación de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais

Segundo Silvia Fraga, o texto pretende a normalización de LGTB na sociedade, a igualdade de trato no ámbito xudicial e policial, familiar, da saúde, da educación, da cultura e do ocio e da comunicación

Especialistas en dereito de familia e colectivos LGTB,  A.L.A.S Coruña, A.L.A.S Lugo, Nós Mesmas e 7Cores participaron con Fraga Santos na elaboración deste borrador que agora inicia o proceso de achegas do colectivo e da sociedade a través da web.

Os socialistas esperan tramitalo ó principio do vindeiro período de sesións

Coincidindo coa conmemoración do día do Orgullo de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presentaron a este colectivo o borrador da proposición de Lei Galega pola Visibilidade e Non Discriminación de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais.

O texto, que inicia agora un proceso de achegas do colectivo LGTB e de toda a cidadanía, a través da web do PSdeG-PSOE (www.psdeg-psoe.com), foi elaborado a proposta do Grupo LGTB do PSdeG-PSOE, Sete Cores, que coordina Fito Ferreiro.

A necesidade da lei, como explicou a parlamentaria socialista, Silvia Fraga, ven xustificada no feito de que, “a pesares de que se ten avanzado moito” no eido dos dereitos civís ou de familia, fundamentalmente na posibilidade do matrimonio entre persoas do mesmo sexo, nin a lei 13/2005 do Estado, nin a Disposición Adicional Terceira do Dereito Civil de Galicia supoñen “unha resposta xeral de protección para o colectivo LGTB neste e outros ámbitos”.

A deputada socialista tamén recoñeceu a inspiración da proposición de lei socialista no proxecto de Lei Integral de Igualdade e non discriminación que tiña o Goberno socialista de España e que “non dou tempo a aprobar” .

Recolle tamén medidas recollidas en Plans como o de Cataluña de 2006 ou o do Plan de Traballo do País Vasco 2012-2013, das que tamén foron impulsores gobernos socialistas.

A proposición, dixo Fraga Santos, pretende a normalización de LGTB na sociedade, da igualdade de trato ás persoas que integran este colectivo en ámbitos tan diversos como pode ser o xudicial, o policial, o familiar, da saúde, da educación, da cultura e do ocio e da comunicación.

Os socialistas pretenden que, tras un mes de consultas, o texto quede listo para o seu rexistro a finais de agosto ou principios de setembro, para o seu trámite no vindeiro período de sesións da Cámara galega.

Silvia Fraga, que recriminou ao PP a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra o matrimonio entre persoas do mesmo sexo mentres financia e apoia festexos do colectivo gai na cidade da Coruña, espera atopar o apoio unánime dos grupos a esta proposición de lei.

Fito Ferreiro, coordinador do Grupo de Traballo de LGTB do PSdeG-PSOE, salientou que, cando se aprobou a lei de matrimonio entre persoas do mesmo sexo, en 2005 “moitos pensaron que se chegara á meta, pero no era máis que unha meta volante onde tiñamos que empezar a traballar realmente en quitar a homofobia das nosas cabezas e dos nosos corazóns”.

José Manuel Lourenzo Villaverde, profesor da Universidade de Copenhague que participou na elaboración da proposición de lei socialista, salientou que se trata dunha lei necesaria na sociedade actual, porque a pesares de producirse moitos avances, porque o acceso á igualdade non pode limitarse á “igualdade formal”, que recolle o art.14 da nosa Constitución, senón que debemos incidir na “igualdade real”, do art.9.2 da Carta Magna. En definitiva “remexer todos os obstáculos para que a igualdade non sexa algo que está nun papel, senón conseguir unha sociedade máis igualitaria”.

MANIFIESTO DO GRUPO LGTB DOS SOCIALISTAS DE GALICIA POLO DIA DO ORGULLO 2012

Image

 

MANIFIESTO DEL PSdeG-PSOE POLO DIA DO ORGULLO LGTB 2012
MATRIMONIO IGUALITARIO, IGUALDADE SEN RECORTES.

O 28 de xuño conmemóranse en todo o mundo as revoltas de Stonewall no Greenwich Village de Nova York en 1969, acontecemento que supuxo o nacemento do movemento de liberación gai, lésbico, transexual e bisexual (lgtb), e que se celebra en todo o mundo como o Día do Orgullo LGTB. Unha conmemoración nacida da rebelión dun grupo de cidadáns e cidadás que se mantiveron firmes en contra dunha discriminación brutal e a fustrigación constante por parte da policía, desafiando leis inxustas e prexuízos destrutivos.

Hoxe, aínda podemos dicir que o noso país atópase á cabeza dos países que recoñecen os dereitos de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais (lgtb), e, neste proceso, as mulleres e homes socialistas fomos peza crave para o seu impulso e desenvolvemento, especialmente cos nosos Gobernos, e que se plasma na celebración este ano do 15 aniversario da creación do grupo federal de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais do PSOE.

A pesar destes importantes avances, aínda quedan cousas por conseguir e realidades que cambiar, pero a defensa dos dereitos conquistados é unha das nosas prioridades, ante un goberno do PP que demostrou nestes meses, que é un goberno antisocial, que non cre na igualdade, e desenvolve unha folla de ruta ultraconservadora en canto a dereitos sociais e civís refírese, e que supón un grave perigo para as liberdades públicas alcanzadas no noso país.

Non podemos deixar de recordar neste día que o Partido Popular mantén aínda o seu vergoñoso recurso de inconstitucionalidade contra a Lei que posibilitou o dereito ao matrimonio para as parellas do mesmo sexo, un recurso contra a igualdade e a felicidade de millóns de persoas que viven no noso país. En tanto se manteña devandito recurso, ningunha proposta política en favor da igualdade por parte do Goberno do PP será crible, polo que facemos, de novo, un chamamento aos seus dirixentes para que retiren devandito recurso e recoñezan o dereito de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais a gozar dos seus dereitos civís, e o dereito a igual trato e consideración que o resto da cidadanía. O mantemento deste recurso xera inquietude e indignación por parte de quen viven diariamente cunha espada de Damocles sobre os seus dereitos civís, situación que se estende aos seus fillos e fillas, familiares e persoas achegadas.

Nunha situación de crise global como a actual, debemos pór de manifesto que aquelas poboacións que padecen discriminación, son especialmente máis vulnerables á exclusión. Os recortes sociais levados a cabo polo goberno do PP no ámbito dos dereitos laborais e sociais, afectan tamén de forma significativa a lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, ao sumarse estas situacións de precariedade ás discriminacións que aínda lamentablemente se producen no ámbito do emprego e no acceso a bens e servizos por parte desta poboación.

Especialmente deplorable é a actitude de significados dirixentes do PP, e doutros partidos de dereitas, que trataron de utilizar ás persoas transexuais como chibas expiatorios desta crise, propugnando reiteradamente a necesidade de eliminar o proceso transexualizador do sistema público de saúde como unha medida fundamental para reducir o gasto sanitario, tratando de estigmatizar a unha das poboacións máis vulnerables, e obviar que o custo de devandito proceso, excluído da maioría de comunidades autónomas gobernadas polo PP, supón unha ínfima cantidade dos recursos sanitarios, e tratando así de enmascarar a política de destrución do sistema sanitario universal, público e gratuíto que está desenvolvendo o goberno do Partido Popular.

A eliminación da estrutura funcional da Secretaría do Plan Nacional da Sida e dos recursos destinados á prevención do VIH nos orzamentos de 2012 é unha clara mostra da axenda neocon do PP, que trata coa escusa da crise, de eliminar calquera programa de promoción da saúde sexual e de prevención das infeccións de transmisión sexual, o que lle levou unha condena enérxica das organizacións e organismos de VIH tanto españolas como internacionais. Esta ineficaz política pode ocasionar que o noso país, que conta cunha das principais taxas de seroprevalencia da UE, retroceda 20 anos no que a políticas de promoción da saúde e de prevención do VIH refírese. De pura homofobia institucional podemos cualificar o rexeitamento do Ministerio de Sanidade a aceptar 200.000 preservativos e lubricantes que unha empresa ofrecía gratuitamente para desenvolver a campaña de prevención do VIH en homes que teñen sexo con homes que este ministerio realizaba todos nos anos coincidindo co Orgullo, e que pon de manifesto que non é unha cuestión de recursos, senón unha cuestión de falta de vontade política e de incapacidade de quen aínda, desde o Goberno e fóra del, ven no preservativo un inimigo e non un aliado para reducir os preocupantes niveis de transmisión do VIH no noso país, dando ao traste con anos de traballo, colaboración e consensos nesta materia.

A eliminación da materia de educación para a cidadanía e a desaparición do temario da materia que pretenden substitúa a esta de calquera mención a promover o respecto á diversidade sexual e familiar, así como de combater a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero retrata novamente a actitude do Goberno do PP no ámbito dos dereitos e as liberdades públicas, ao que se suma outras moitas, como a modificación da lei de saúde sexual e saúde reprodutiva paraeliminar o dereito das mulleres a decidir sobre a súa maternidade, e que pon de manifesto a súa clara alianza cos sectores ultra relixiosos para eliminar os dereitos sexuais e os dereitos civís alcanzados nos últimos anos.

O PSOE quere manifestar a súa firme vontade de combater con todos os instrumentos do Estado de dereito os intentos do partido popular de recortar, cando non eliminar, os dereitos e liberdades que converteron ao noso país nun referente internacional en dereitos para lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, e denunciará xunto ás organizacións lgtb calquera iniciativa política que en calquera ámbito trate de menoscabar os dereitos e as conquistas alcanzadas durante os últimos sete anos.

Neste sentido, o PSOE tratará de impulsar os consensos sociais e parlamentarios necesarios para aprobar unha Lei de Igualdade de Trato e non Discriminación que combata todo tipo de discriminación e incorpore os instrumentos necesarios para erradicar as actitudes discriminatorias da sociedade española e protexer ás vítimas.

Reiteramos o noso apoio e colaboración coas organizacións de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, e manifestamos a nosa felicitación no día do Orgullo a todas as mulleres e homes activistas que co seu traballo, valentía e convicción seguen manifestando día a día que outra sociedade é posible, libre de toda discriminación e exclusión baseada na orientación sexual ou a identidade de xénero.
Finalmente, queremos convocar á militancia socialista e a toda a cidadanía a que participe activamente nas manifestacións do Orgullo, que en defensa dos dereitos alcanzados e contra os recortes á igualdade que promove o PP, convocaron as organizacións lgtb en toda España, e especialmente á manifestación estatal que terá lugar o próximo 30 de xuño en Madrid, baixo o lema:

MATRIMONIO IGUALITARIO, IGUALDADE SEN RECORTES.

 

SANTIAGO , 28 DE XUNIO DO 2012

CONSTITUCIÓN DO GRUPO LGTB SOCIALISTA DE SANTIAGO

Image
 
 
O pasado xoves 20 de xuño constituiuse o Grupo LGTB  7 Cores na Agrupación Socialista de Santiago de Compostela. Uns corenta compañeiros e compañeiras deron o seu apoio á iniciativa asistindo a un emotivo acto e participando no interesante debate posterior.
No acto, moderado pola compañeira Sonia Fernández, Secretaria de Igualdade na AL de Santiago, interviu o noso coordinador en Galicia, Fito Ferreiro e foi elixido coordinador de 7 Cores-Compostela o compañeiro Gonzalo Diz Álvarez. Tamén interviu a deputada Silvia Fraga, voceira en temas LGTB, que o día 28 presenta o borrador da Lei Galega de medidas contra a de discriminación do colectivo LGTB.
Presentouse o Plan de traballo do Grupo no que destacan a colgada da bandeira LGTB no balcón da Fundación Granell e lectura coral do Manifesto do PSOE con motivo do Día do Orgullo 2012. Terá lugar o mércores 27 ás 20h na Praza do Toural.
Así mesmo o Grupo Municipal Socialista presentará unha moción no Pleno do xoves 28 contra o recurso do PP ao Tribunal Constitucional.
O sábado 7 de xullo, ás 7 da tarde participaremos na Manifestación cidadá convocada polo colectivo LGTB compostelán.
E o mércores 18 de xullo pola tarde, Acto Cívico Aberto á cidadanía co título «Visibles en Compostela» e a particiapación entre outros/as de Trinidad Jiménez, do que iremos informando con máis detalle nos próximos días.
 

DISCURSO CONSTITUCIÓN GRUPO LGTB DOS SOCIALISTAS DE COMPOSTELA

DISCURSO de GONZALO DIZ ÁLVAREZ Coordinador do Grupo LGTB Socialista de Compostela :

Boa tarde a todas e a todos.

Hoxe é un deses moitos momentos nos que un atopa o significado de militar no PSOE. Gracias Fito, por convidarnos hai uns meses a formar parte da coordinadora en Galicia e animarnos despois a dar o paso de por en marcha 7 Cores en  Compostela, gracias María pola colaboración desde o primeiro momento, ás XSG-Compostela polo fantástico cartel nas redes sociais e por amosar desde o primeiro momento o voso interese, gracias a todos e todas os compañeiros e compañeiras que mostráchedes o voso apoio e a todos e todas os que estades hoxe aquí, dando sentido ao nome deste lugar, a Casa do Pobo.

Permitìdeme que relate brevemente unha vivencia persoal. Eu nacín en Pontevedra no ano 1977, poucos meses antes das primeiras eleccións democráticas.  Pontevedra é unha fermosa cidade de provincias…Encántame visitala sempre que podo e desfrutar dela. Afortunadamente xa non é a vila adormecida que eu deixei. Marchei dela no ano 95, cando comecei  na Universidade de Santiago a miña carreira. Sentía que deixaba atrás unha infancia e unha adolescencia felices, sí….pero non de todo.

Atopei en Compostela o que buscaba: aperturismo, vangardismo, respecto, diversidade e ningún comentario ás miñas costas, ningún xesto de desprezo. Xa non marchei desta cidade.

Dezasete anos despois, a desgraciada chegada da dereita tamén ao Goberno local está mudando a velocidade de vértigo ese Santiago aberto que se conqueriu nos anos de gobernos socialistas  e devolvendo á cidade á época predemocrática. Por iso estamos hoxe aquí.

Por iso e porque a crise global, económica e de valores cívicos, é o pretexto para arrasar cos dereitos que tanto costaron conquerir a tantas xeracions de socialistas. «Queren acabar con todo»: cos dereitos das mulleres a planificar a súa vida, cos dereitos dos xóvenes a unha educación universal, gratuita e de calidade, cos dereitos de todas e todos nos a ter garantida a nosa Saúde…

É a nosa responsabilidade loitar para evitalo. No ámbito do colectivo LGTB, o avance nos últimos años foi histórico, pero tamén, penso que xa ninguén o dúbida, está en perigo. Por iso temos que estar na rúa, coa xente, defendendo eses dereitos fronte aos que nos queren converter en súbditos da dictadura dos mercados.

Aínda hai moitos armarios cheos de medo, incomprensión, complexos…Non estamos para obligar a ninguén, faltaría máis, pero sí para facer o que sabemos: crear espazos de liberdade para facilitar o desenvolvemento en liberdade das opcions vitais dos cidadans e cidadás. Facilitar a liberdade e loitar para que non no la rouben.

O 30 de xuño de 2005 escoitáronse estas palabras na tribuna do Congreso dos Deputados:

«Un pequeño cambio en la letra, acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas. No estamos legislando para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares.
Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros.

Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad.

A los homosexuales, que han soportado en carne propia el escarnio y la afrenta durante años, les pido que al valor demostrado en la lucha por sus derechos sumen ahora el ejemplo de la generosidad y expresen su alegría con respeto a todas las creencias.

Cada derecho conquistado, cada libertad alcanzada ha sido el fruto del esfuerzo, del sacrificio de muchas personas que hoy debemos reconocer y enorgullecernos de ello.

Hoy demostramos que las sociedades pueden hacerse mejores a sí mismas. Que pueden ensanchar las fronteras de la tolerancia y hacer retroceder el espacio de la humillación y la infelicidad.»

Como sabedes, é un fragmento do discurso pronunciado polo Presidente Zapatero o día que o Congreso aprobou a Lei de Matrimonio Igualitario.

Este grupo de traballo que hoxe nace aquí, mañán ten previsto estar cos compañeiros de Vigo que teñen preparados os seus actos. A semana que ven quere estar nas rúas de Compostela lendo, de maneira coral, o manifesto que a coordinadora en Galicia ten elaborado para conmemorar o 28 de xuño, na presentación da Lei que neste ámbito se vai a presentar no Parlamento de Galicia…E así incansablemente…

Remato Parafraseando ao Presidente Zapatero: co traballo que iniciamos hoxe aquí «volvamos a facer de Santiago unha cidade decente»

GONZALO DIZ ÁLVAREZ

Coordinador del grupo LGTB de los Socialistas de Compostela

ORGULLO LGTB VIGO 2012 – PROGRAMA

ORGULLO VIGO 2012

MERCORES 20

As 17:30 Inaguracion Orgullo «Nós Mesmas»

As 18:00, 19:00 e 20:00
Proxeccion curtos Educar na Diversidade
do 20 ao 28 na Casa da Muller (r/ Romil, 20)

VERNRES 22

19:30

Colocación da Bandeira LGTB no balcón da Casa Galega da Cultura, Plaza da Constitución.

20:00

Charla debate «Dereitos e Activismo LGTB ante a sociedade do 2012» con Toni Poveda da FELGTB y
Xosé Manuel Buxán profesor da Universidade de Vigo.

20:30

Quedada para cea de «Nós Mesmas»

22:00

FESTA ORGULLO 2012 -PLAZA DA CONSTITUCIÓN

DJ PATRICIO

Humorista- Transformista RIANXEIRA

Actuación Musical «HERVILLE FIRE»

00:30

FESTA DIVERSA en «MOGAMBO» – Nós Mesmas

SABADO 23

18:00

Manifestación ORGULLO LGTB «IGUALDAD SIN RECORTES», organiza «Nós Mesmas» e apoian «A.L.A.S.» Coruña, «A.L.A.S.» Lugo, «7 CORES» Galicia e XSG. Saida de Colon-Urzaiz

19:00

Festa TORTILLERA na plaza da constitución.

LUNS 25

17:30

Obradoiro Danza-Clown – «Nós Mesmas» (previa inscripcion) Na Casa da Muller

XOVES 28

18:00

Palestra A LGTBfobia na Galiza e no mundo. Perpectiva actual.
Antonio Alonso Coordinador Amnistia Internacional Vigo e
Laura Guisantes militante BRIGA
Na Casa da Muller

ORGULLO LGTB VIGO 2012

ORGULLO LGTB VIGO 2012

ORGULLO LGTB VIGO «NOS MESMAS»

Image

MANIFIESTO ORGULLO LGTB DE «A.L.A.S CORUÑA» E «7 CORES»

TOD@S SOMOS IGUAL DE DIFERENTESImage

 

O xoves colgamos a bandeira do arco da vella na casa do Home. Nese museo represéntase o xénero humano en toda a súa amplitude. A diversidade forma parte da condición humana, e aí radica boa parte da nosa grandeza.

O feito de que tod@s sexamos diferentes, sen ser un paradoxo, nos fai a tod@s iguais. Iguais en dignidade, iguais en dereitos e tamén iguais en deberes, pese ás nosas diferenzas. A diferenza é un dereito, ademais dunha cualidade da humanidade. A diversidade sexual é unha clara representación deste aspecto da natureza variada das persoas. As persoas homosexuais, bisexuais e transexuais non somos diferentes nos nosos dereitos, nas nosas obrigas, nin na nosa dignidade.

Por desgraza, a diferenza é motivo de discriminación. Nestes tempos difíciles que vivimos, os colectivos marxinados vemos como a nosa visibilidade e a nosa liberdade van a menos. As persoas homosexuais, bisexuais e transexuais seguimos a sufrir a discriminación cotiá pese ós avances legais e o apoio de moitas institucións. Aínda queda moito traballo por facer, e os colectivos marxinados somos os primeiros en sufrir as consecuencias da crise económica e social na que estamos inmersos. Pero precisamente por ser os primeiros afectados, tamén debemos ser os primeiros en actuar.

Por este motivo reunímonos este día, para, con visibilidade e liberdade, reclamar a nosa igualdade. As persoas homosexuais, bisexuais e transexuais reclamamos que se respecte a nosa diferenza, e que podamos exercer os nosos dereitos e as nosas obrigas en liberdade como membros iguais da sociedade.

Como a diferenza é unha característica común a todas as persoas, convidámosvos a tod@s a unirvos a nós na nosa reivindicación. Tod@s somos igual de diferentes, e a igualdade é cousa de toda a sociedade.

COLECTIVO A.L.A.S CORUÑA e GRUPO LGTB SOCIALISTA «7CORES»

A.L.A.S Coruña e «7 CORES» invitan a todos l@s vecin@s a celebrar o Orgullo LGTB

TOD@S SOMOS IGUAL DE DIFERENTES


 O Colectivo A.L.A.S  Coruña ( Asociación por la Libertad Afectivo Sexual) y el Grupo LGTB «7 CORES»  invitamos a  todos os cidadáns a celebrar con nostros estes dias de loita e de festa, estes dias de Orgullo LGTB.


Comenzamos mañá xoves colgamos a bandeira do arco da vella na casa do Home. Nese museo represéntase o xénero humano en toda a súa amplitude. A diversidade forma parte da condición humana, e aí radica boa parte da nosa grandeza. O feito de que tod@s sexamos diferentes, sen ser un paradoxo, nos fai a tod@s iguais. Iguais en dignidade, iguais en dereitos e tamén iguais en deberes, pese ás nosas diferenzas. A diferenza é un dereito, ademais dunha cualidade da humanidade.

 

Por desgraza, a diferenza é motivo de discriminación. Os colectivos marxinados somos os primeiros en sufrir as consecuencias da crise económica e social na que estamos inmersos. Pero precisamente por ser os primeiros afectados, tamén debemos ser os primeiros en actuar. Por este motivo tamén o sábado sairemos a rua a manifestarnos e logo de festa, para con visibilidade e liberdade, reclamar a nosa igualdade. As persoas homosexuais, bisexuais e transexuais reclamamos que se respecte a nosa diferenza, e que podamos exercer os nosos dereitos e as nosas obrigas en liberdade como membros iguais da sociedade.

Como a diferenza é unha característica común a todas as persoas, convidámosvos a tod@s a unirvos a nós na nosa reivindicación. 

 

Tod@s somos igual de diferentes, e a igualdade é cousa de toda a sociedade.A.L.A.S Coruña.


Grupo LGTB «7 Cores»

ORGULLO LGTB CORUÑA 2012

ORGULLO LGTB CORUÑA 2012